1 / 5

07.05.2022 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wpłynęło zgłoszenie od funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie dotyczące ujawnienia nielegalnego składowiska odpadów na terenie miasta. Z kolei na terenie Radomia przy ul. Wielkopolskiej, w dniu 25.04.2022r inspektorzy WIOŚ wspólnie z KWP z siedzibą w Radomiu Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Radomiu przeprowadzili oględziny posesji w związku z podejrzeniem nielegalnego składowania odpadów. Obydwie kontrole wykazały nieprawidłowości w składowaniu odpadów.

Nielegalne składowisko odpadów na terenie miasta Sochaczew

9 maja 2022 r. w Sochaczewie inspektorzy podjęli czynności w terenie, w trybie art. 10b ustawy IOŚ, w celu zweryfikowania zgłoszenia. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

  • nagromadzenie dużej ilości odpadów w pryzmach w postaci: gruzu, odpadów komunalnych zdemontowanych elementów nagrobków, mieszaniny odpadów ziemi i gruzu, destruktu, płyt gipsowo-wiórowych, odpadów zielonych, płyt betonowych, płytek ceramicznych, słupów betonowych.
  • zagłębienie wypełnione lepikiem/smołą.
  • przy pryzmie zawierającej odpady komunalne, a także na powierzchni wykopu wypełnionego lepikiem/smołą stwierdzono ślady spalania odpadów.

WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku podejmie dalsze czynności kontrolne.

 

Nielegalne składowanie odpadów w Radomiu

W związku z podejrzeniem nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta Radomia przy ul. Wielkopolskiej, w dniu 25.04.2022r inspektorzy WIOŚ wspólnie z KWP z siedzibą w Radomiu Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Radomiu przeprowadzili oględziny posesji, które wykazały, że na terenie znajdowały się odpady tworzyw sztucznych i folii (rozdrobnione i nierozdrobnione) zgromadzone na placu magazynowym i hali magazynowo – warsztatowej oraz opakowania po substancjach chemicznych, mauzery i beczki 200 l z substancją niewiadomego pochodzenia zgromadzone na placu na ażurowej kostce betonowej.

Nie stwierdzono śladów zanieczyszczeń mogących świadczyć o nieszczelności opakowań i beczek, zawierających prawdopodobnie odpady.

Odpady zgromadzone w beczkach (na zewnątrz) posiadają ostry charakterystyczny zapach dla substancji chemicznych, co może dowodzić o obecności odpadów niebezpiecznych. Pozostałe związki chemiczne w pojemnikach o pojemności 5 l – 30 l zgromadzone są wewnątrz hali magazynowej.

Inspektorzy WIOŚ prowadzą dalsze czynności wyjaśniające we współpracy ze służbami.

źródło: WIOŚ w Warszawie

Czytaj więcej

Skomentuj