Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu zatrzymali dwa nielegalne transporty odpadów. Łącznie przewożono ich 47 ton.

Funkcjonariusze opolskiej KAS zatrzymali dwa transporty odpadów. Odpady zawierały 23 tony rozdrobnionych kawałków płyt wiórowych, pilśniowych i płyt MDF oraz 24 tony złomu stalowego.

Za nielegalny przywóz lub wywóz odpadów przewoźnikowi grożą kary administracyjne i sankcje karne.

Na opolskim odcinku autostrady A4 funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali pojazd ciężarowy, w którym zamiast zrębki drewna próbowano przewieźć z Polski do Czech 23 tony rozdrobnionych kawałków płyt wiórowych, pilśniowych i płyt MDF. Okazane przez kierowcę dokumenty zawierały szereg błędów i nieścisłości.

Funkcjonariusze zatrzymali i zabezpieczyli towar, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalny. Przewoźnikowi grozi kara administracyjna od 20 tys. zł do 60 tys. zł, z kolei nadawcy towaru grozi kara od 30 tys. zł do 150 tys. zł. Ponadto za nielegalny przywóz lub wywóz odpadów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W drugim przypadku funkcjonariusze ujawnili 24 tony złomu stalowego, który przewożono do innego miejsca przeznaczenia niż zadeklarowano w dokumentach. Po uzupełnieniu dokumentacji i złożeniu wyjaśnień przez przewoźnika, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o zwolnieniu towaru i kontynuowaniu transportu przez przewoźnika.

Czytaj więcej

Skomentuj