Sejm przyjął w piątek nowelizację Prawa wodnego. Ma ona ograniczyć biurokrację związaną z udzielaniem zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych, ułatwić pobieranie opłat za usługi wodne i rozstrzygnąć liczne wątpliwości interpretacyjne.

Przypomnijmy, że jest to trzecia nowelizacja obowiązującego od początku roku prawa. Pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się na początku lipca. Wtedy jednak posłowie zdecydowali o odesłaniu go do komisji.

Prawo wodne wraca do dalszych prac w komisjach

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Pozwolenie na 30 lat

Posłowie w piątek poparli kilka poprawek do ustawy. Chodzi m.in. o wydłużenie z 20 do 30 lat czasu obowiązywania nowo wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. Będzie to istotne zwłaszcza dla dużych inwestorów (np. elektrowni wodnych).

Nowela rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobieraniem opłat za usługi wodne. Przewidziano zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń i przyrzeczeń wodnoprawnych.

Według przyjętej nowelizacji do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane kwartalne opłaty za nie. Natomiast te podmioty, które mają już zawarte umowy z Wodami Polskimi, będą mogły je kontynuować  bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Łatwiej małej gastronomii

Pozwolenie wodnoprawne nie będzie konieczne do lokalizowania tymczasowych (do pół roku) obiektów budowlanych (np. małych restauracji) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli ich wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł.

Nowe przepisy zakazują wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.

Za uchwaleniem nowelizacji prawa Wodnego głosowało 250 posłów, 172 było przeciw, a dwóch wstrzymało się. Teraz trafi ona do Senatu. Ma wejść w życie w większości zapisów po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: PAP

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. “Nowe przepisy zakazują wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.”

    urządzenie wodne to nr rów. Czy autor tego artykułu wie o czym pisze? trzeba by zamknąć chyba wszystkie drogi w kraju…

Skomentuj