W Nowym Sączu szykuje się radykalna podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli radni podejmą przedłożoną im uchwałę, mieszkańcy, zamiast dotychczasowych 7,5 zł za osobę zapłacą 24 zł.

To opłata za odpady odbierane selektywnie. W przypadku braku wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki opłata będzie dwukrotnie wyższa.

W Nowym Sączu stawka 7,5 zł (i 13 zł za odpady niesegregowane) obowiązuje od czerwca 2015 r. W międzyczasie – zwłaszcza w ostatnich kilkunastu miesiącach – radykalnie wzrosły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Sytuacja jest na tyle trudna, że Ministerstwo Klimatu zdecyduje się na – jak zapowiada wiceminister Jacek Ozdoba – „restart systemu odpadowego”.

Mniej za kompostowanie i dla dużej rodziny

Projekt uchwał w Nowym Sączu opłata będzie naliczana (jak do tej pory) w zależności od liczby mieszkańców nieruchomości. Od zaproponowanych przez władze miasta stawek będą obowiązywały zniżki.

Na 4 zł za osobę w przypadku (pisemnej) deklaracji używania przydomowego kompostownika. Kolejne 4 zł mniej (miesięcznie na osobę) mają zapłacić rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Nowością ma być zryczałtowana, roczna opłata za odpady z domków letniskowych – 180 zł (za segregowane) lub 360 zł/rok za niesegregowane.

Podwyżka miała zostać ustalona już w lipcu 2019 r. Wówczas proponowana cena miała wzrosnąć do 17 zł i 34 zł, ale Rada Miasta na te podwyżki się nie zgodziła. Miasto musiało dopłacić spółce Nova 3 mln zł.

W poniedziałek, 27 lipca w Nowym Sączu odbyła się konferencja prasowa władz miasta, w dużej mierze poświęcona cenom odpadów. Dyrektor Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta Jak Kupczak mówił: – Obecna stawka nie bilansowała się już ubiegłym roku. W 2020 roku koszty gospodarowania odpadami wynoszą ponad 16 milionów złotych. Już wiemy, że kwota, którą płacą mieszkańcy w tym roku będzie niewystarczająca – stwierdził Kupczak.

-Do tej pory z powodu między innymi sytuacji epidemiologicznej nie wprowadzano podwyżek. Jednak zgodnie z przepisami koszty powinny się bilansować z wpływami. Proponowana stawka powinna zabezpieczyć bilansowanie kosztów i wpływów w 2021 roku. Przystępując do postępowania przetargowego musieliśmy zrobić dokładną kalkulację kosztów, która wynosi około 20 milionów złotych rocznie – dodał.

Głosowanie nad projektem uchwały zaplanowano na wtorek, 28 lipca.

Jednym głosem i z autopoprawką

Zanim radni zaczęli debatować nad projektem uchwały prezydent miasta zdecydował się na wprowadzenie do niego autopoprawki. Zamiast 24 zł od osoby zaproponował kwotę 19 zł, jednak z niższą stawką ulgi za kompostowanie oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (2 zł zamiast 4 zł).

Radni najpierw odrzucili i ten projekt 11 głosami “za”, 11 “przeciw”. Jeden radny nie głosował – jak się okazało z powodów technicznych. W powtórzonym głosowaniu rada przyjęła proponowane podwyżki. Zaczną obowiązywać od 1 września.

Źródło: sadeczanin.info

Czytaj więcej

Skomentuj