Na początku 2022 r. ma być gotowy nowy wiadukt nad ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. Zastąpi on dotychczasowy obiekt w ciągu ul. Kurlandzkiej. Obecnie użytkowana konstrukcja łącząca Żegrze i Chartowo jest w złym stanie technicznym.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała o rozpisaniu przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Wybrany podmiot wyburzy powstały w latach 70. ubiegłego wieku sześcioprzęsłowy wiadukt i wybuduje nowy, czteroprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 6 m, chodnikiem o szerokości 1,5 m i ścieżką rowerową szeroką na 2,5 m.

Wjazd na nową przeprawę nad ul. Bolesława Krzywoustego będzie odbywał się przez nowe ronda, które powstaną po obu jej stronach.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

W rejonie skrzyżowania ul. Kurlandzkiej i Bobrzańskiej stanie ekran akustyczny. Przebudowane zostanie oświetlenie ulic i rond. Doświetli ono także chodnik i ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji powstanie odwodnienie wiaduktu, przebudowane zostaną sieci elektroenergetyczne i fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna, a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej.

Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty mogą składać oferty do 28 maja br. Wykonawca będzie miał maksymalnie 520 dni od podpisania umowy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i na zgłoszenie gotowości do puszczenia po nim ruchu.

Na wykonanie wszystkich prac budowlanych będzie miał maksymalnie 550 dni od podpisania umowy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj