W styczniu ruszyło opracowanie kodeksu krajobrazowego dla Nysy.

W przygotowywanym kodeksie krajobrazowym zostanie uregulowana kwestia miejskich reklam, obiektów małej architektury, ogrodzeń i mebli miejskich, zostanie też wdrożony jednolity system informacji miejskiej. Po wejściu w życie kodeksu będzie on stanowić prawo miejscowe na całym obszarze gminy.

Wprowadzone regulacje nie spowodują obciążenia budżetu gminy. Opłata reklamowa oraz kary pieniężne nakładane na podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały będą stanowiły dochód miasta.

Do stworzenia i wdrażania kodeksu przyczyniła się głównie Roman Jabłoński, architekt miejski. On także będzie musiał konsekwentnie realizować poszczególne zasad wdrożonego dokumentu. – Walka z nielegalnymi reklamami była dotychczas syzyfową pracą, a wprowadzany dokument pozwoli na kompleksową realizację założonego celu i jego skuteczne egzekwowanie – mówi Roman Jabłoński.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj