Zmiany w krajowych przepisach gospodarki odpadami nabierają tempa. Branża zauważa długo wyczekiwany ruch w systemie, ale ma zastrzeżenia co do jego efektywności. Nowe prawo ma tylu zwolenników, co przeciwników. Okazją do dyskusji na ten temat będzie pierwszy dzień kongresu Envicon Environment 2018 w ramach sesji “Gospodarka odpadami”.

– Tego typu spotkania są bardzo cenne, bo pojawiają się na nich osoby z różnych środowisk – mówi o kongresie Envicon Environment 2018 wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jednocześnie podkreśla, że wydarzenie od lat sprzyja dialogowi i wsłuchaniu się w różne opinie – często bardzo skrajne.

– Naszą rolą jest głęboka analiza tych głosów tak, aby w tym modelu gospodarki odpadami, który kształtujemy reagować jak najlepiej na podniesione zagadnienia – wyjaśnia.

Podczas nadchodzącego kongresu podsekretarz stanu w resorcie środowiska weźmie udział w sesji pod nazwą “Gospodarka odpadami”, gdzie opowie o jej planowaniu oraz o realizacji bieżącej strategi względem polskiej polityki odpadowej.

Pożary i zmiany prawne

Sytuacja rozwija się na tym polu dynamicznie, a rozpędu zaczęła nabierać jeszcze wiosną i latem, gdy przez Polskę przetoczyła się fala pożarów miejsc gromadzenia i magazynowania odpadów. Ministerstwo zaczęło wówczas wzmożoną pracę nad nowelizacją ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, która dyskursie publicznym uznana była na potrzebną, jednak część jej zapisów budziła i budzi kontrowersje wśród przedstawicieli branży i samorządów.

Mowa choćby o wysokich stawkach zabezpieczenia roszczeń, skróceniu okresu magazynowania do roku z lat trzech, czy konieczności wprowadzenia monitoringu wizyjnego w instalacjach. Część z regulacji weszła w życie z początkiem września, zmiany w zakresie IOŚ w całości będą działać od nowego roku. Już teraz widać jednak ich pierwsze efekty.

Demaskowanych jest coraz więcej nielegalnych transportów odpadów. Wskutek nowelizacji próby pozbycia się setek ton odpadów w wyrobiskach poprzemysłowych udaje się zdemaskować dzięki ścisłej współpracy między inspektorami, prokuraturą, policją, strażą pożarną, czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Coraz częstsze kontrole

– Kontrolujemy uprawnienia podmiotów do gromadzenia i odbioru odpadów, w przypadku ich braku wydajemy decyzję natychmiastową o zatrzymaniu i zawróceniu transportu – tłumaczy Główny Inspektor Paweł Ciećko, który weźmie udział w sesji. Dodaje, że na skutek przeprowadzonych akcji IOŚ-u pierwsze transporty odpadów wróciły już do Anglii.

Zdaniem głównego inspektora piony kontrolne wzmocni również wsparcie kadrowe, które zgodnie z ustawą przewiduje przyjęcie w szeregi inspekcji sześciuset nowych pracowników. Zaczną oni pracę od 1 stycznia 2019 r. Nabór rusza w listopadzie i grudniu w placówkach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w całej Polsce.

Kto zapłaci za droższe śmieci?

Zmiany w prawie odpadowym, o których będzie mowa podczas sesji, to również planowana nowela ustawy o czystości i porządku w gminach, której postulaty wzbudzają niepokój opinii publicznej. Zwłaszcza w kontekście czterokrotnego podniesienia opłat dla mieszkańców za niesegregowanie odpadów i egzekucji zapisu w przypadku odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej.

Newralgicznych wątków jest tu znacznie więcej, dlatego eksperci podkreślają, że system potrzebuje zmian, aby był w pełni efektywny. Jakich? Próba odpowiedzi na to pytanie na pewno pojawi się w planowanej na koniec sesji panelu dyskusyjnym z udziałem m.in. Tomasza Ucińskiego z Krajowej Izby gospodarki Odpadami i Kazimierza Borkowskiego z Fundacji PlasticsEurope Polska.

Sesja poświęcona gospodarce odpadami to również wystąpienia przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Dominik Bąk z NFOŚiGW opowie m.in. o funduszach dofinansowujących rozwój instalacji przetwarzania odpadów i o tym jak zdobyć te pieniądze.

Nie mniej istotny będzie przegląd bieżących rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie wdrażanej w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym, o których opowie europoseł Andrzej Grzyb. Czy zdążymy z osiągnięciem unijnych poziomów recykilngu i unikniemy wysokich kar, wynikających z niewywiązania się z założeń pakietu odpadowego gospodarki o obiegu zamkniętym? Na to i wiele innych pytań eksperci odpowiedzą 28 listopada w Warszawie.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Nikt nie palii dobrego towaru ????? który ma wartość rynkową to co się palilo to śmiecie przywiezione z zagranicy bo ktoś na tym zarrr…….? po tych nowych przepisach nasza gospodarka odpadami będzie mocno kulać jak sie nie roz….y

  2. Jak znam życie i tok myślenia naszych możnych , to na pewno wzrośnie ilość kontroli i wysokość kar , a reszta będzie bez zmian . Możni się zastanawiają , zastanawiają, zastanawiają………. iiiiii zastanawiają , tylko oby im kawy nie zabrakło i coś do kawy, jeżeli tak długo się będą zastanawiać. Panowie Możni !!!!! nikt !!!!tak tej branży nie zniszczył jak WY!!! bezpośrednio , a pośrednio samorządy.

Skomentuj