1 / 4

ENVICON 2017. Jakie są oczekiwane zmiany w nowelizacji ustawy o OZE? Jak w najbliższych latach będzie kształtował się polski miks energetyczny? Między innymi na ten temat rozmawiano podczas sesji energetycznej na kongresie Envicon Environment 2017.

Konferencję rozpoczął Maciej Kapalski reprezentujący Ministerstwo Energii. W swoim wystąpieniu mówił o rolach odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Należą do nich: bezpieczeństwo energetyczne, stabilne dostawy energii, energia po akceptowalnej ekonomicznie cenie, zwiększenie efektywności wykorzystania energii, a także ochrona środowiska i ochrona zasobów naturalnych.

–  15,85 proc. udziału energii z OZE w miksie energetycznym do roku 2020 – to jedno ze zobowiązań kontekście 2020 r. – powiedział Maciej Kapalski. I dodał, że w miksie energetycznym znajdzie się wiatr, biogaz, biomasa, PV, Hydroenergetyka i geotermia.

Kierunek zmian

Maciej Kapalski mówił też o kierunkach zmian w nowelizowanej ustawie OZE. Należą do nich m.in. wprowadzenie uproszczeń informacyjnych, sprawozdawczych dla wytwórców OZE, deregulacja prowadzonej działalności wytwórczej, dystrybucyjnej, obrotu, magazynowania energii z instalacji OZE.

Ponadto kontynuacja niezbędnych zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównważonych energetycznie. – Nowelizacja ustawy OZE jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt też został wpisany w Wykazie Prac Rady Ministrów UC27 – powiedział Maciej Kapalski.

Z punktu widzenia prawa

Wojciech Andrzejewski, radca prawny z kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy mówił o oczekiwanych zmianach w nowelizacji ustawy o OZE.

Planowana jest rekonstrukcja systemu. – Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw opublikowany został 28 czerwca 2017 r. – powiedział Wojciech Andrzejewski i poinformował, że na zmianę tę oczekuje sektor inwestorów, przemysłu i odbiorcy indywidualni.

– Do projektu zgłoszono szereg uwag. To prowadzi do pytania – czy systemowa nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy OZE jest potrzebna? – stwierdził Wojciech Andrzejewski.

Instrumenty wsparcia wytwarzania OZE wg obowiązującej ustawy to: podstawowy – aukcje (cena gwarantowana) i wygaszane świadectwa pochodzenia.

Dlaczego obecny system OZE nie działa? Czynników jest kilka, m.in nieprzejrzysty system ze względu na nierówną rywalizację różnych technologii, są niejasności interpretacyjne (np. modernizacja, pomoc publiczna) i przeniesienie zbyt wielu ryzyk na inwestorów.

Problem stanowią również ciągłe zmiany prawne oraz brak mechanizmów ochrony prawnej inwestorów takich jak: postępowanie odwoławcze oraz kontrola sądowa.

W dalszej części swojego wystąpienia Wojciech Andrzejewski mówił o tym, jakie są główne cele projektowanej nowelizacji. – Po pierwsze usprawnienie systemu aukcyjnego – podział na nowe koszyki aukcyjne, po drugie stworzenie impulsów dla rozwoju technologii wytwarzania z OZE (nowe reguły kumulacji pomocy publicznej) i zmiana systemu wsparcia  (taryfy FIT i FIP) – wyliczył Wojciech Andrzejewski.

Jego zdaniem pozytywnym kierunkiem zmian jest m.in. wprowadzenie w zapisie prawnym definicji „modernizacji”.

– Wśród nowych reguł kumulacji pomocy publicznej wymienić należy określenie wartości pomocy publicznej na poziomie ustawy (nie rozporządzenia) oraz korekta ceny o wartość pomocy inwestycyjnej na etapie sprzedaży, a nie oferty aukcyjnej (wyrównanie konkurencyjności ofert wytwórców, którzy skorzystali z pomocy inwestycyjnej) – mówił Wojciech Andrzejewski.

Jak powiedział Wojciech Andrzejewski wątpliwe są efekty zmian w systemie przed 2020 r. (15 proc. energii OZE).

Klastry energetyczne

Na temat efektywności energetycznej w produkcji i konsumpcji energii mówił Maciej Kopański z Engie Polska.

Z kolei o klastrach energii ich roli i znaczeniu w miksie energetycznym powiedział Arnold Rabiega reprezentujący Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej. – Klaster jest inicjatywą bilansującą regionalny rynek energetyczny  – mówił Arnold Rabiega.

Więcej na temat klastrów energii będzie można usłyszeć na Forum Czystej Energii odbywającym się we wtorek 17 października w Poznaniu.

Rozwój Geotermii Podhalańskiej

Z kolei Wojciech Ignacok, prezes Geotermii Podhalańskiej przedstawił jak kształtuje się rozwój geotermii na przykładzie jego firmy.

– Razem nakłady inwestycyjne poniesione w latach 1998-2016 to 248,5 mln zł – poinformował Wojciech Ignacok.

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny stanowiący podsumowanie sesji OZE moderował Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Zaproszeni do dyskusji goście rozmawiali o polskim miksie energetycznym w obecnej i dłuższej perspektywie. Wśród panelistów znaleźli się: Maciej Kapalski, Ministerstwo Energii; Wojciech Andrzejewski, kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy;  Bartłomiej Steczowicz, Stowarzyszenie Kongres Magazynowania Energii; Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Maciej Kopański, ENGIE Polska; Wojciech Ignacok, Geotermia Podhalańska.

Czytaj więcej

Skomentuj