Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja to jeden z partnerów projektu realizowanego przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego celem jest poprawa technologii ponownego wykorzystania osadu ściekowego oraz określenie ekologicznych możliwości użycia substancji odżywczych w nim zawartych.

„STEP – sludge technological, ecological progress” to projekt, na który Wydział Elektryczny ZUT uzyskał ponad 1155000 euro unijnego dofinansowania z programu Interreg South Baltic Programme. Partnerami konsorcjum są działający na Bornholmie Zakład Produkcji i Dystrybucji Energii (Bornholms’ Energy & Supply), Uniwersytet w Kłajpedzie oraz Gmina Höör  i działające na jej obszarze przedsiębiorstwo wod-kan Mittskåne Vatten ze Szwecji oraz Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja.


Więcej na temat odorów w instalacjach wod-kan będzie można usłyszeć podczas konferencji Abrys “Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej”. Serdecznie zapraszamy!


W projekcie, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Marcin Hołub, analizie poddane zostaną możliwości technologiczne i rozwiązania dotyczące wstępnego oczyszczania osadów, efektywności energetycznej procesu, plazmowej dezodoryzacji gazów oraz ponownego użycia składników odżywczych (azot, fosfor). Wyniki badań będą udostępnione małym i średnim zakładom uzdatniania wody, gminom i firmom prywatnym zajmującym się problemem ponownego wykorzystania osadu, stowarzyszeniom oraz sieciom skupiającym oczyszczalnie ścieków.

Zostaną przeprowadzone również dwie inwestycje pilotażowe. W Goleniowie będzie to technologia kompostowania osadu bez uciążliwości zapachowej dla otoczenia z wykorzystaniem plazmowej technologii dezodoryzacji. W szwedzkim Höör powstanie natomiast instalacja zagospodarowania (fermentacji) osadu pochodzącego od zewnętrznych dostawców (gospodarstwa domowe posiadające własną oczyszczalnię ścieków).

Ustawa antyodorowa. Czy przepisy pozwolą zawalczyć z uciążliwościami zapachowymi?

Czytaj więcej

Skomentuj