Zapisz się na konferencję o ZSEE

Zapraszamy do udziału w 17. Konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, która odbędzie się w dniach 29-30 marca 2023 r. w ApartHotel Termy Uniejów**** i online. Organizatorem jest firma Abrys.

W gronie uczestników, prelegentów, panelistów i tzw. Key Note Speakers będą przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku ZSEE, a wśród nich liczni reprezentanci recyklerów, zakładów przetwarzania, organizacji odzysku i producentów. Nie zabraknie przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz posłów, którym chcemy zadać istotne dla branży pytania.

Po raz pierwszy zostaną zaproszeni kupcy ze strony producentów. Z jednej strony negocjują oni z dostawcami surowców (recyklerami), a z drugiej zlecają w wielomilionowych kontraktach organizacjom odzysku usługi polegające na spełnianiu ich rocznych obowiązków zbiórki i przetwarzania ZSEE.

Z racji nowelizacji dyrektywy WEEE eksperci omówią proponowane zmiany prawne, wskazując lokalne zagrożenia. Uczestnicy spotkania usłyszą o usprawnieniach systemu raportowania i funkcjonowania BDO, skuteczności akcji edukacyjnych i skali szarej strefy. Nie zabraknie także nawiązania do innych branż odp...