Czy woda w kranie może stanowić zagrożenie dla zdrowia? Jak minimalizować ryzyko z nim związane? Podstawowym i niezbędnym wymogiem gwarantującym bezpieczną wodę do picia jest wdrożenie zasad bezpieczeństwa wody. Obejmują one cele do osiągnięcia, bazujące na wymaganiach zdrowotnych, ustanowionych przez właściwe organy służby zdrowia, systemy zarządzania i systemy niezależnego nadzoru.

Monitorowanie jakości wody w kranie u konsumenta nie jest wystarczające do zapewnienia bezpiecznej wody. Stosowanie dotychczasowych wskaźników mikrobiologicznych ma poważne wady, a podejście oparte na wskaźnikach bakteriologicznych można podsumować jako działania niewystarczające i spóźnione. Podejście oparte na planach bezpieczeństwa wody jest podstawowym filarem ram bezpieczeństwa WHO. Gwarantuje ono najskuteczniejszy sposób konsekwentnego zapewniania bezpieczeństwa dostaw wody pitnej poprzez wykorzystanie wszechstronnego podejścia do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem na wszystkich etapach zaopatrzenia w wodę – od obszarów zasilania punktów poboru wody do kranu konsumenta.

Podstawowe zagrożenia jakości wody

Na pierwszy plan wysuwają się zdrowotne zagrożenia mikrobiologiczne związane z zanieczyszczeniami kałowymi. Mają gwałtowny wpływ na zdrowie, ale można je szybko minimalizować poprzez stosowanie dezynfekcji termicznej (np. gotowanie wody). Kolejna grupa to zdrowotne zagrożenia chemiczne. Mają wpływ na zdrowie w wyniku wieloletniego spożywania, często są trudne do usunięcia i wymagają wysoko sprawnych technologii uzdatniania. Najczęściej pojawiają się w wyniku wieloletnich zaniedbań związanych z działalnością człowieka (przemysł, rolnictwo, gospodarka odpadami). Zagrożenia dla organoleptycznej, estetycznej jakości wody zazwyczaj nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i najczęściej są wynikiem błędów eksploatacyjnych. Zwykle można je usuwać prostymi metodami.

Nadzór i monitorowanie

W Polsce nie ma systemu skutecznie funkcjonującego nadzoru nad chorobami wodopochodnymi, nie są opracowywane o...