Zieleń – poza swoimi oczywistymi zaletami, takimi jak: estetyka, poprawa samopoczucia ludzi mających z nią kontakt – ma wpływ na zwiększenie produktywności w miejscach pracy, posiada także zdolności oczyszczania środowiska – wody, gleby i powietrza.

Obecnie coraz bardziej widoczne staje się to, jak bardzo negatywny wpływ na nasze środowisko życia i całą planetę ma działalność człowieka. Postępująca urbanizacja, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, ogromne wycinki drzew, a także równie ogromne monokultury zaburzają pracę powiązanych ze sobą ekosystemów. Zaczynamy rozumieć i odczuwać, że nasze działania globalnie prowadzą do pogorszenia jakości środowiska naszego życia. Jak ten stan zatrzymać? Co może nam w tym pomóc? Odpowiedzią jest zieleń, czyli próba powrotu do natury.

Przez zanieczyszczenie powietrza rozumiemy pojawienie się w nim takich składników, które nie występują pierwotnie, lub takich, które występują w ilości odbiegającej od normy. Dotyczy to substancji zarówno stałych, gazowych, jak i ciekłych. Rośliny prowadzą tzw. wymianę gazową. Zachodzi ona najczęściej poprzez aparaty szparkowe zlokalizowane w liściach. Kiedy są one otwarte, a sytuacja taka zachodzi w naszym klimacie w tzw. normalnych warunkach w ciągu dnia, część zanieczyszczeń z powietrza może zostać zassana do przestworów międzykomórkowych, najczęściej liści, i zostać w nich zakumulowana. Duża ilość zanieczyszczeń stałych osiada również na blaszkach liściowych. Ta część, która nie zostanie spłukana wraz z deszczem, może zostać skutecznie usunięta po opadnięciu liści.

Rośliny we wnętrzach

Poza substancjami toksycznymi wydzielanymi przez elementy aranżacji/dekoracyjne bardzo częstym problemem we wnętrzach może stać się zwiększona ilość dwutlenku węgla. W szczególności gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w rekuperację lub zwyczajnie nie jest wietrzone. Lekko zwiększone stężenie dwutlenku węgla wpływa pozytywnie na rośliny poprzez zintensyfikowanie procesu fotosyntezy, w wyniku której dochodzi do zwiększenia ilości wydzielanego przez nie tlenu. Z tego powodu zastosowanie roślin we wnętrzach, np. biurowych, w postaci zieleni wertykalnej lub grup kompozycji roślinnych ma pozytywny wpływ na ilość tlenu, a dzięki temu na samopoczucie osób tam przebywających. Może mieć również pozytywny wpływ na zmniejszenie ilości niektórych związków toksycznych przy zastosowaniu odpowiedniego doboru i odpowiedniej liczby roślin. Na uwadze należy mieć jednak, że w przypadku pochłaniania związków toksycznych rośliny pełnią funkcję wspomagającą i nie mogą stanowić jedynego sposobu oczyszczania powietrza, jeżeli taka konieczność zachodzi. Oczywiste jest również, że aby uzyskać oczekiwany efekt, należy zastosować liczbę roślin do...