Woda na miarę złota – tak w skrócie – można określić politykę władz na Dalekim Wschodzie, gdzie z myślą o przyszłych pokoleniach już teraz tworzy się nowoczesne rozwiązania w architekturze krajobrazu, biorąc pod uwagę zasoby wody.
 
Zespół Atelier Dreiseitl poruszał kwestie związane z zasobami wody oraz społeczne aspekty regionu stwarzającego nową infrastrukturę dla wody, która korzystnie będzie oddziaływać na przyszłe pokolenia. Użytkowanie wody w Tianjin, ale i również w całych Chinach zwiększyło się pięciokrotnie od 1949 r. Przyczyniło się do tego również prawie 30 lat dwucyfrowego wzrostu gospodarczego i migracja 100 mln mieszkańców ze wsi do miast. Jeśli obecny problem niedoboru wody, jej zanieczyszczenia i braku zapasów nie zostanie rozwiązany, to Bank Światowy już teraz zapowiada, że przed 2020 r. wyłącznie z powodu stresu wywołanego brakiem wody będziemy mieli do czynienia z 30 mln uchodźców środowiskowych w samej Azji, wliczając w to Chiny i Singapur.
Singapur jest pionierem w zapobieganiu i wyznaczeniu priorytetów w zakresie miejskiej wody i trwałych problemów. Biorąc pod uwagę 3,8 mln mieszkańców, warto zaznaczyć, że Singapur ma bardzo rozwiniętą miejską sieć wodociągową – wszystkie gospodarstwa domowe podłączone są do kanalizacji. Ponadto miasto ma duży zakład przeróbki ścieków, a jego większa część posiada oddzielny kanał ściekowy i system przeciwburzowy. Singapur pod względem zarządzania wodą miejską wyprzedził wiele amerykańskich i europejskich miast. Do tego zintegrował sieć wodociągową zwaną NEWater. W ramach tej sieci oczyszczona woda trafia do ponownego wykorzystania. Jest ona produkowana oprócz wody pitnej. Niestety, nawet te działania, nie są wystarczające dla ogromnych potrzeb Singapuru. Warto zaznaczyć, że brak wody nie wynika z małej ilości opadów atmosferycznych. Do niedawna roczne ich sumy wynosiły 2,4 milimetrów/m2 Płynęły one bezpośrednio do oceanu, pomimo tego, że zasięg kanałów odwadniających ich pojemności na wodę w tropikalnej ulewie jest duża. Opróżniane są one przez większą część roku razem z obecną florą i fauną. Linie kanałów tworzą bariery, które można pokonać jedynie za pomocą mostów. Dzielą one obszar miasta na określone sektory, a wybudowane zbiorniki i ujęcia wodne niosą całą wodę deszczową do oceanu. Ponadto, zgodnie z singapurskimi strategiami marketingowymi, które rozwinięto za pomocą marki NEWater, wprowadzono Światowy Program Sanitarny i „Program ABC”. Obydwa one przyczyniły się do wprowadzenia zasad „aktywny, piękny i czysty”, które promują również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (Pub). Miasto natomiast sprzyja wzajemnemu porozumieniu i popiera idee egzystencji wody w swoim otoczeniu.
 
Trzy projekty
Od czasu wprowadzenia na rynek „ABC Waters Program” w kwietniu 2006 r. trzy projekty: przy Bedok Reservoir, MacRitchie Reservoir i na odcinku Kallang River przy Kolam Ayer są w trakcie realizacji. Zbiorniki i ujęcia wodne pokrywają połowę wyspy, a w ciągu pięciu lat mają zaj...

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?