Do 2035 roku kraje Unii Europejskiej będą musiały osiągnąć 65-procentowy poziom recyklingu odpadów. Tylko 10% wytworzonych odpadów będzie mogło być składowanych. Zatem jedyną szansą na zagospodarowanie pozostałych 25% jest zwiększenie liczby instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Temat ten był żywo dyskutowany podczas 11. Konferencji „Paliwa z odpadów”, która odbyła się na początku czerwca w Wiśle.

Selektywna zbiórka nie wystarczy

Profesor Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej twierdzi, że raczej niemożliwe będzie osiągnięcie przez Polskę wymaganych 65%.

– Nie ma szans na przekroczenie 50% recyklingu – uważa łódzki naukowiec. – A 65% jest po prostu nierealne w roku 2035 bez istotnej zmiany składu morfologicznego odpadów.

Zdaniem dr. inż. Aleksandra Sobolewskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, selektywna zbiórka odpadów nie rozwiązuje problemu ich recyklingu.

– Segregujemy i co dalej? Zamiast jednej dużej góry odpadów mamy pięć małych. To pozwala rozwiązać problem w następnych ruchach, ale nie rozwiązuje od razu. Więc w tym kontekście odzysk energii z odpadów staje się koniecznością – i nie stoi w sprzeczności z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – wyjaśnia dr Sobolewski.

Ile spalarni potrzeba?

Według wyliczeń prof. Wielgosińskiego na podstawie listy ministerialnej, w Polsce planowano wybudować około 85 instalacji o łącznej wydajności ponad 5 mln ton rocznie. Jednak, jego zdaniem, te plany są nierealne. Z danych GUS-u wynika, że w Polsce spalamy około 24% odpadów komunalnych. Profesor Wielgosiński uważa, że te dane są zawyżone i że w rzeczywistości to około 16%.

– Zostaje nam około 2,1 mln ton, bo obecne instalacje nie mają mocy przerobowych. Moja konkluzja? Trzeba zbudować instalacje o mocy przerobowej 2,3 mln ton – mówi prof. Wielgosiński.

– Instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zapewniają przetworzenie na energię, nienadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu, tzw. odpadów resztkowych – dodaje radca prawny Sławomir Podgórski z Kancelarii Radców Prawnych Sławomir Podgórski i Agnieszka Kapela sp. c. – Składowanie tych odpadów nie rozwiązuje problemu ich zagospodarowania z uwagi na wynikające z dyrektyw UE zobowiązanie krajów członkowskich do ograniczenia składowania do poziomu maksymalnie 10% wytworzonych odpadów komunalnych w 2035 r.

Zdaniem Podgórskiego, konieczne jest więc zapewnienie w najbliższych latach przepustowości ITPOK-ów na poziomie 4,5 mln ton rocznie, tj. około 20-30% wolumenu wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych.


Już 24 listopada 2021: 18. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii

Zapraszamy do udziału w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Apart Hotel Termy Uniejów****.

W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in:

  • wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE),
  • perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji,
  • możliwości dofinansowania ze środków krajowych,
  • uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE,
  • techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami,
  • modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.

Program wydarzenia

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj