Gmina Polkowice chce uniknąć drastycznej podwyżki opłaty śmieciowej i występuje z Polkowickiej Doliny Recyklingu. Dzięki przejęciu udziałów przez Związek Gmina Zagłębia Miedziowego, podwyżka ma być mniej bolesna dla mieszkańców. Decyzje podjęto jednogłośnie podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej.

Polkowicka Dolina Recyklingu powstała we wrześniu 2017 r. z podziału  Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej, wydzielenia i przeniesienia części majątku jaki stanowił Zakład Oczyszczania Miasta. Teraz miejskie udziały w PDR nieodpłatnie przejmie Związek Gmina Zagłębia Miedziowego (ZGZM).

Przejęcie przez Związek stu procent udziałów w PDR pozwoli m.in. powierzyć tej spółce zadania odbioru i zagospodarowania odpadów w trybie bezprzetargowym (in-house), a mieszkańcom zagwarantuje stabilność działającego od wielu lat systemu. – Taki model działalności pozwoli również szybciej reagować na częste zmiany w prawie – informuje na swojej stronie UM Polkowice.

Nieubłagane podwyżki

Wzrosty kosztów funkcjonowania systemu odbioru i transportu odpadów, ich odzysku i unieszkodliwiania czy też funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów dotykają w zasadzie każdą gminę. Nie inaczej będzie na terenie Polkowic, w których opłaty śmieciowej nie podwyższano od 2016 r.

Jak tłumaczy urząd, w konsekwencji spowoduje to znaczną, jednorazową podwyżkę. Tym bardziej odczuwalną, że w najbliższym czasie mieszkańcy Polkowic będą musieli dostosować do nowych przepisów obligujących do segregacji odpadów biodegradowalnych. Uruchomienie takiej zbiórki będzie generowało kolejne koszty, spowodowane dodatkowo podwyżką opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej, która naliczana jest za składowanie 1 tony odpadów na składowisku. Obecnie to kwota 170 zł. W roku 2020 wyniesie ponad 270 zł.

Ucieczka do przodu

Dotychczasowa umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polkowicach wygaśnie z końcem września. W ogłoszonym przez ZGZM przetargu oferty złożyły dwie firmy, ale tylko jedna spełniła warunku formalne. Złożona oferta opiewała na kwotę ponad 77 mln, co spowodowałby wzrost opłat z 35 zł dla gospodarstwa wielorodzinnego, do około 135 zł. – Dzięki transferowi spółki do ZGZM podwyżka nie będzie aż tak drastyczna – zapowiada urząd.

Nowe stawki na odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny być znane pod koniec września. W drugiej połowie sierpnia planowane jest Zgromadzenie ZGZM, na którym samorządowcy podejmą decyzję o przyjęciu w swoje struktury Polkowickiej Doliny Recyklingu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj