Nowe połączenie kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, a także węzły przesiadkowe i wiadukt kolejowy – to część zadań realizowanych w ramach powstającej właśnie Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na Podkarpaciu. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie. Pozostałe samorządy także mogą starać się o pieniądze na rozwój kolei.

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna na Podkarpaciu ma połączyć gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej po Strzyżów. Zadania będą realizowane w ramach partnerstwa między Województwem Podkarpackim – beneficjentem projektu – oraz 16 gminami i spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

Umowa na dofinansowanie części inwestycji została podpisana w czwartek, 19 lipca. Jej wartość to ponad 301 mln zł, z czego ponad 208 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kolejny etap

Projekt zakłada m.in. budowę niemal pięciokilometrowego połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, nowe przystanki wraz z całą infrastrukturą, węzły przesiadkowe, mijanki, wiadukt kolejowy i parkingi typu „Park & Ride”. Przewidziano też prace na trzech liniach kolejowych.

– Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania kolei aglomeracyjnych w Polsce wskazują, że jest to kolej nowoczesna, bezpieczna, punktualna oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten ostatni aspekt nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu Dostępność Plus – napisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w liście odczytanym podczas spotkania z okazji podpisywania umowy.

– Inwestycja ta idealnie uzupełnia projekt zakupu 10 pociągów dedykowanych obsłudze kolei metropolitalnych, dla którego w maju br. podpisana została umowa o dofinasowanie – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Pieniądze na rozwój kolei podmiejskich

Na rozwój kolei miejskiej w Rzeszowie przeznaczono już prawie 325 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W ostatnich kilku miesiącach dofinansowane zostały tego rodzaju inwestycje w Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu. Niedługo dofinansowanie ma otrzymać projekt odbudowy linii łącząca Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach.

Oprócz infrastruktury dofinansowywane będą np. wydatki związane z systemami biletowymi. Od 31 lipca jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia) i zarządcy infrastruktury kolejowej mogą składać wnioski w ramach Działania 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Do dyspozycji będzie 500 mln zł. Szczegóły tutaj.

Źródło: pois.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj