Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił Jarosława Górczyńskiego, prezydenta tego miasta od zarzucanych mu czynów. Samorządowiec był oskarżony o przekroczenie uprawnień w związku z przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku Kamiennej postawiła Jarosławowi Górczyńskiemu dwa zarzuty. Pierwszy związany jest z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 roku procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami “w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi” oraz “niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego”.

Drugi zarzut dotyczy złożenia w 2017 roku “fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów”. Według śledczych skutkiem takich działań był wybór oferty o ponad 1,8 mln zł droższej. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Sąd przychylił się do wniosku obrońcy, który argumentował, że przedmiotem procesu będą między innymi “intymne relacje towarzyskie i zawodowe oskarżonego”, a te powinny podlegać ochronie.

“W orzeczeniu kończącym sąd uniewinnił oskarżonego od popełnienia obu zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów. Skutkuje to obciążeniem kosztami tego procesu Skarb Państwa” – powiedział we wtorek PAP sędzia Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Rejonowego w Kielcach.

Górczyński w wysłanym do mediów oświadczeniu odniósł się do wtorkowego wyroku sądu. “Dzisiejsze orzeczenie sądu dedykuję przede wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy nie zwątpili w moją niewinność. Dedykuję je również tym, którzy mieli chwile słabości, a moim oponentom politycznym i wszystkim, którzy źle życzą temu miastu, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że ich plan się nie powiódł” – oświadczył prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zaznaczył, że ostatnie cztery lata były dla niego, jego rodziny oraz współpracowników niezwykle trudne. Ocenił, że postępowanie prowadzone przez prokuraturę “miało charakter polityczny” i było nastawione na “dyskredytację działań i sylwetki jego osoby jako prezydenta miasta”.

“Po raz kolejny miał miejsce scenariusz śledztwa prowadzonego w myśl zasady +dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie+” – dodał.

Wyrok nie jest prawomocny.

Jarosław Górczyński jest prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego od 2014 r. To były poseł wybrany z do Sejmu z list PSL w 2011 r. i były wiceprezydent Ostrowca (2006-2011).

Czytaj więcej

Skomentuj