Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odpadach. Wprowadza ona m.in. elektroniczny monitoring i ewidencję odpadów.

Prezydent podpisał ostateczny tekst nowelizacji ustawy w środę, 24 lipca. Następnym krokiem przed wejściem w życie nowych przepisów jest opublikowanie nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wejdzie w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji, natomiast z dniem
1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przekazywanie i gromadzenie dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych.

Celem ustawy jest pilne doprecyzowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nad rozbudową której, m.in. w zakresie utworzenia modułów ewidencyjnego i sprawozdawczego, toczą się obecnie intensywne prace.

Wprowadzane rozwiązania mają umożliwić efektywniejsze wdrożenie elektronicznego modułu sprawozdawczego i służącego do ewidencji odpadów.

Baza danych o odpadach – kolejny moduł ruszy już we wrześniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj