Rządowy program „Mosty dla Regionów” nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem samorządów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zastanawia się nad przedłużeniem terminu naboru wniosków. Od uruchomienia programu do resortu wpłynął zaledwie jeden wniosek.

W programie “Mosty dla Regionów” MIiR wytypowało 21 priorytetowych inwestycji. To pięć nowych mostów drogowych na Wiśle, pięć mostów na Warcie, cztery mosty na Odrze, dwa na Bugu oraz po jednym na Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg. Poza nimi program jest otwarty. Samorządy (za wyjątkiem miast na prawach powiatu) mogą liczyć na dofinansowanie do 80 proc. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przeprawy.

Nabór do programu ruszył w sierpniu i pierwotnie miał zakończyć się 29 marca 2019 r., ale od początku jego trwania – czyli od sierpnia 2018 r. – do resortu wpłynął tylko jeden wniosek spoza listy priorytetowej.

Jak podaje samorzad.pap.pl, powołując się na wypowiedziane w Sejmie słowa Marty Leśniak, zastępcy dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w MIiR, samorządy mogą nie być zainteresowane budową i modernizacją mostów ze względu na duże wymagania stawiane projektom pod względem bezpieczeństwa i obronności. Dodatkowo mosty bardzo często położone są na granicach dwóch gmin i/lub powiatów, więc ewentualna inwestycja wymagałaby najczęściej podpisania stosownego porozumienia.

Źródło: samorzadowy.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj