Jak organizować punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ponownego użycia lub napraw? Praktyczne wskazówki dla gmin, które są odpowiedzialne za tworzenie takich punktów na swoim terenie, można znaleźć w ekspertyzie przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

W dokumencie znalazły się rekomendacje dotyczące m.in. lokalizacji PSZOK ze względu na rodzaj gminy i liczbę jej mieszkańców. Zawarte zostały także informacje, jak zorganizować przyjmowanie odpadów, np. w zależności od ich typu (odpady niebezpieczne oraz inne).

Ekspertyza zawiera ponadto przykładowy regulamin i plan tworzenia PSZOK-u oraz porady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na jego budowę. Zainteresowani mogą również zapoznać się z przykładami PSZOK-ów w innych krajach Unii Europejskiej.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Jak budować PSZOK-i? – rekomendacje i wytyczne (PDF)

PSZOK-i: dobre przykłady w polskich miastach

Analiza dla Ministerstwa Środowiska przedstawia również szereg modelowych rozwiązań dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Polsce. Wśród nich znalazły się choćby szczecińskie Ekoporty, Gratowisko należące do ZZO Poznań czy ZGO Bielsko-Biała.

Dokument zawiera też statystyki związane z działalnością PSZOK-ów w całej Polsce. Dowiedzieć się można z nich, że do punktów zbierania trafiają najczęściej odpady budowlane i rozbiórkowe. Drugą grupę stanowią odpady wielkogabarytowe, kolejną zaś – odpady biodegradowalne (bez papieru).

PSZOK-i w Polsce - statystyki

Sieci napraw i ponownego użycia

Dla sieci napraw i ponownego użycia w ekspertyzie przedstawiono uwarunkowania prawne i organizacyjne tworzenia takich punków, a także różne modele ich finansowania i utrzymania.

Dokument zawiera ponadto przykłady takich jednostek funkcjonujących w Polsce oraz w krajach UE.

Rekomendacje dla PSZOK:

Jak budować PSZOK-i? – rekomendacje i wytyczne (PDF)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Bielsko zbudowało PSZOK za ok 2 miliony, czyli prosto licząc każdy mieszkaniec na samą inwestycję musi płacić ok 2 zł / miesięcznie, Oczywiście można wybudować jeszcze piękniejsze, tylko – po co???
    Czy PSZOK to coś co ma być wizytówką miasta?
    Po co “topić” miliony w śmieci…., przecież pszok można było utworzyć przy ZGO za parędziesiąt tysięcy….
    Odebrać śmieci samorządom!!!, bo (samorządy) robią sobie z tego festiwal próżności….

Skomentuj