1 / 44

Które miasta w Polsce najefektywniej porządkują chaos reklamowy? Zobacz nasze zestawienie i zagłosuj na najlepszych! Nagrody czekają.

Agresywne, kolorowe reklamy, szyldy i bannery to duży problem przestrzeni w Polsce, szczególnie w miastach. Są jednak miejsca, które potrafią zadbać o estetykę miast i uporządkować ich wizerunek.

Wśród miast, które mogą pochwalić się osiągnięciami w walce z chaosem reklamowym znajdują się m.in. Poznań, Gdynia, Częstochowa, Bielsko-Biała i Warszawa. Przedstawiciele tych miejscowości zgodzili się porozmawiać z nami, aby opowiedzieć i pokazać efekty swojej pracy.

Najciekawsze przykłady z całej Polski można podziwiać w galerii przygotowanej specjalnie dla czytelników Portalu Komunalnego. Z kolei z dołączonego opisu dowiemy się np. gdzie, kiedy i z jaką kwotę zrealizowano określone działania.

Dla zwycięskiego miasta przygotowaliśmy nagrodę – półroczną prenumeratę „Przeglądu Komunalnego”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii i głosowania w naszej ankiecie. Głosy można oddawać do 17 lutego. 

[poll id=”35″]

Porządki w przestrzeni miejskiej

W celu skutecznej walki z chaosem reklamowym i efektywnego porządkowania przestrzeni miejskiej w mieście Bielsko-Biała 4 września 2013 r. prezydent miasta powołał roboczy zespół ds. porządkowania i estetyzacji przestrzeni publicznej Bielska-Białej.

Zadaniem zespołu jest m.in. działanie na rzecz likwidacji nielegalnie zamontowanych urządzeń reklamowych wolnostojących i na elewacjach budynków. Polegają one na:monitorowaniu  przestrzeni publicznej miasta, sporządzaniu dokumentacji dotyczącej samowolnie montowanych reklam i wnioskowaniu o podjęcie działań administracyjnych w sprawie samowoli budowlanej do Powiatowego Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Na zdjęciach zamieszczonych w galerii zaprezentowano przykłady działań porządkujących chaos reklamowy.

Zdaniem plastyka miejskiego z Bielska-Białej Krzysztofa Gieleciaka skuteczność podejmowanych interwencji jest widoczna, lecz nie zawsze. – Niekiedy rozmowa z inwestorem o  konsekwencjach wynikających z popełnionej samowoli powoduje likwidację reklamy. Bywa też tak, że procedury administracyjne prowadzone przez PINB trwają kilka lat – twierdzi plastyk.

W jego odczuciu sytuację powinna uzdrowić wyżej wzmiankowana uchwała rady miejskiej,  której kolejna wersja jest obecnie analizowana przez urbanistów i prawników miejskich. Powyższe prace wykonywane są w ramach obowiązków służbowych członków zespołu.

Skuteczne interwencje

Miasto Gdynia od zawsze dba o wysoką jakość estetyczną przestrzeni publicznej. Informacja wizualna, w tym reklama, ma na nią ogromny wpływ. Świadoma i rozsądna polityka reklamowa miasta sprawiła, że chaos reklamowy w Gdyni nie jest tak dokuczliwy jak w innych polskich miastach.

Pomimo to, w sierpniu 2013 r. prezydent Gdyni powołał samodzielne stanowisko Plastyka Miasta, następnie 1 lipca 2016 r. utworzył Biuro Plastyka Miasta. Plastyk pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Odpowiedzialny jest za szeroko rozumianą estetykę przestrzeni miejskiej Gdyni, w tym za politykę uporządkowania reklam. Podejmuje on, wraz z zespołem, liczne interwencje i działania miękkie mające na celu ochronę pejzażu miejskiego i gdyńskiej architektury.

Wśród najciekawszych przykładów walki z chaosem reklamowym W Gdyni wyróżnić należy uporządkowanie pasażu handlowego przy ul. Dworcowej. Projekt zrealizowany dzięki współpracy Biura Plastyka Miasta z właścicielem nieruchomości polegał na przeprowadzeniu “liftingu” zespołu pawilonów wraz z zaplanowaniem nowych szyldów dla mieszczących się w nim usług.

Po stronie plastyka były negocjacje, rozmowy z właścicielem działki, rozmowy z poszczególnymi najemcami pawilonów, wsparcie merytoryczne: projekty szyldów, kolorystyka elewacji pawilonów i uporządkowanie kwestii ogródków letnich, w tym białych parasoli, markiz, itp. Natomiast właściciel już na własny koszt wykonał prace budowlane i produkcję szyldów.

Kolejnym przykładem jest ogrodzenie Metalzbytu przy ul. Łużyckiej 3 w Gdyni. Na ogrodzeniu nieruchomości wisiały banery reklamowe. Kilka minut rozmowy telefonicznej doprowadziło do porozumienia, w wyniku którego w ciągu dwóch dni zniknęły 32 banery.

Inna interwencja dotyczyła ogrodzenia Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek przy al. Zwycięstwa 263 w Gdyni. Siostra przełożona zgodziła się na usunięcie banerów, z których nie czerpały, jak twierdziły większych zysków.

Następny przykład to Centrum Handlowe Batory. Interwencja miała miejsce przy okazji rozmów o przeprowadzeniu odświeżenia elementów elewacji. Tematem spornym była elewacja boczna  widoczna od strony ul. Władysława IV. Po intensywnych dyskusjach z zarządem oraz reprezentującymi ich architektami uzgodniono, że zmniejszone zostaną logotypy marek i nazwa Centrum Handlowego „Batory”.

Zbyt kolorowe i zbyt agresywne

Do miast, które skutecznie walczy z reklamami w przestrzeni miejskiej należy również Poznań.

– Ponieważ nasze działania obejmują zarówno walkę z pojedynczymi nośnikami reklamowymi, jak i z uporządkowaniem całych obszarów, do przykładów walki z chaosem reklamowym, które najlepiej odzwierciedlają prowadzone przez na działania należą: obiekty Galerii Miejskiej Arsenał, ul. Fredry, ul. Kościelnej, pasaż przy pawilonach handlowych Ogrody, przestrzeń dawnego Dworca Autobusowego PKS i płyta Starego Rynku – mówi Piotr Libicki, poznański plastyk miejski.

Z reklamami walczy też od jakiegoś czasu Warszawa. – Usuwane reklamy funkcjonowały na terenie pasa drogowego względnie innych nieruchomości zarządzanych przez miasto, w związku z czym do ich usunięcia byli zobowiązywani ich właściciele. Cały czas działamy w ten sposób, choć przypadków do rozwiązania zostało coraz mniej. Oczywiście problem pozostaje, ponieważ większość nieruchomości w mieście nie znajduje się w gestii urzędu – mówi Wojciech Wagner, z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM Warszawa.

Ciekawe przykłady walki z agresywnymi i kolorowymi reklamami znajdują się też w Częstochowie. W mieście wszystko zaczęło się od zmiany wizerunku tzw. kamienicy kupieckiej. Kamienica odzyskała blask w 2007 r.

Na nowych elewacjach pojawiły się uporządkowane szyldy, litery przestrzenne i reklamy na zaprojektowanych, kutych zawiesiach. Za przykładem kamienicy poszli prywatni właściciele innych budynków. W sumie kilkanaście kamienic po remontach elewacji uporządkowało szyldy i reklamy.

W Częstochowie Zespół ds. Estetyki Miasta porządkuje wygląd urządzeń reklamowych, jeśli remont kamienicy prywatnej jest dofinansowany z budżetu miasta. Przykład stanowi Al. Najświętszej Marii Panny. W ścisłym centrum Częstochowy miasto jest właścicielem kilku kamienic. Głównie są to samorządowe instytucje kultury. Pozostałe kamienice są w rękach prywatnych właścicieli.

Czytaj więcej

10 Komentarze

  1. TE REKLAMY POWINY TRAFIC DO AMERYKANSKIEGO MIASTA ZWANEGO SMIETNIKIEM KAPITALIZMU TAM Z KAD PRZYSZLA GŁOPIA MODA Z AMERYKI NIEPOWINO SIE WOGULE BRAC PRZYKLADU

Skomentuj