W Bydgoszczy rewitalizację przejdzie reprezentacyjna ulica śródmieścia Aleja Ossolińskich. Obecnie trwa gruntowny remont szerokiego deptaka pośrodku ulicy, w przy którym rosną stare i nowe dęby upamiętniające osoby zasłużone dla miasta i kraju.

Prace związane z deptakiem rozpoczęto od zabezpieczenia cennego drzewostanu i usunięcia starej nawierzchni. Aktualnie układane są obrzeża traktu z granitowej kostki, a nawierzchnia zostanie wykonana z przyjaznych środowisku materiałów mineralnych.

Na jezdniach planuje się wydzielenie pasów ruchu dla rowerów, o co wnioskowało Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna. Drogowcy po przeprowadzeniu analiz, przygotowali projekt, który przewiduje likwidację jednego pasa drogowego, przeniesienie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię i utworzenie pasów dla rowerzystów. Wydzielone pasy powstaną na jezdni w odstępie od parkujących pojazdów, a w obrębie skrzyżowań pojawi się czerwona nawierzchnia. Wjazd na pasy rowerowe zostanie zabezpieczony wyspami. Rozpoczęcie tej części inwestycji nastąpi po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń.

W otoczeniu zieleni zamontowane zostaną stylowe ławki, kosze na śmieci i na psie odchody. Nowością będą także donice na kwitnące kwiaty. Całość zostanie wkomponowana w istniejącą zieleń – w tym urokliwym miejscu rośnie 81 dębów czerwonych. Przy okazji modernizacji przygotowane zostanie podłoże dla 46 nowych dębów czerwonych.

W ramach inwestycji przewiduje się również niewielką przebudowę fragmentu istniejącego skrzyżowania Alei Ossolińskich z ulicami Kopernika i Szymanowskiego. W miejscu obecnego skrzyżowania nawierzchnia drogowa zostanie wyniesiona do wysokości nawierzchni rewitalizowanej alei, co umożliwi pieszym swobodne przemieszczanie się wzdłuż tego traktu i jednocześnie wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów. Zastosowane rozwiązanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.

Wzdłuż deptaka rosną dęby czerwone, tworząc z nim Aleję Dębową. Od 2002 r. starym i nowo posadzonym drzewom nadawane są imiona osób zasłużonych dla miasta i kraju. Dotychczas w ten sposób uhonorowano 29 osób, wśród nich m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, kryptologa Mariana Rejewskiego, papieża Jana Pawła II, pierwszego premiera III Rzeczypospolitej Tadeusza Mazowieckiego, lekkoatletkę Irenę Szewińską i kompozytora Krzysztofa Pendereckiego.

Czytaj więcej

Skomentuj