Ministerstwo Klimatu planuje, że w wyniku akcji dla OZE w 2021 r. powstanie łącznie 1700 MW nowych źródeł fotowoltaicznych, lądowe turbiny wiatrowe o mocy 300 MW i instalacje do spalania biomasy o mocy 100 MW.

Ministerstwo w czwartek opublikowało i przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Według szacunków Ministerstwa Klimatu, zaproponowane wolumeny energii przełożą się na budowę m.in. 700 dużych – ponad 1 MW – instalacji fotowoltaicznych oraz 1000 MW źródeł PV o mocy do 1 MW.

Dodatkowo ME liczy na powstanie 300 MW nowych mocy w farmach wiatrowych na lądzie, nowe instalacje do spalania biomasy o mocy 100 MW, 10 MW źródeł opartych na biogazie z odpadów i ścieków, a 20 MW – na biogazie rolniczym.

Powstać miałyby też małe elektrownie wodne o łącznej mocy 10 MW oraz duże – powyżej 1 MW – o łącznej mocy 20 MW.

Czytaj więcej

Skomentuj