W Olsztynie rusza nabór do programu „Podwórka z Natury”, dzięki któremu zmieniać się mają podwórka w mieście. Przedsięwzięcie jest częścią programu rewitalizacji stolicy Warmii i Mazur.

Głównym celem programu jest wzmocnienie integracji oraz pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wykształcenie poczucia wpływu na najbliższe otoczenie, stanowiące miejsce zamieszkania. Zakładanym rezultatem programu będzie utworzenie atrakcyjnych przestrzeni zielonych, spełniających funkcje centrów lokalnych, w rozumieniu otwartego miejsca spotkań i integracji sąsiedzkiej.

Nabór wniosków zaplanowano na 16 stycznia. Formularze będą przyjmowane w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich. – O wyborze decydować będzie kolejność wpływu dokumentów – informuje Paulina Żukowska z Urzędu Miasta Olsztyna. – Do udziału w programie zaproszeni zostaną autorzy pierwszych trzech zgłoszeń, które przejdą pozytywnie weryfikację według listy sprawdzającej.

Program „Podwórka z Natury” jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Dzięki temu poza zmianą najbliższego otoczenia swego miejsca zamieszkania będą mogli zacieśnić międzyludzkie więzi. To ważne, bowiem aby wziąć udział w przedsięwzięciu, trzeba zorganizować 5-osobową sąsiedzką grupę.

Najlepsza z przygotowanych koncepcji ma szansę na maksymalnie 20 tys. zł wsparcia, dla pozostałych do podziału pozostanie 10 tys. zł. Program realizowany jest przy wsparciu Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj