1 / 2

Zarząd spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. – po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych – wydał w dniu 28 grudnia 2018 roku polecenia rozpoczęcia prac. Ta decyzja oznacza pełne rozpoczęcie budowy Elektrowni Ostrołęka C przez wykonawcę.

Po wydaniu Polecenia rozpoczęcia prac (Notice to proceed) budowa wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy ok. 1 000 MW w Ostrołęce wchodzi w kolejny etap realizacji inwestycji.

Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, w tym krótkiego czasu uruchamiania i dynamicznej zmiany obciążenia, co umożliwi współpracę z odnawialnymi źródłami energii. Nowoczesna jednostka ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii i umożliwić dalszą transformację sektora w kierunku zrównoważonego rozwoju źródeł odnawialnych (OZE), których udział w miksie energetycznym będzie wzrastać.

Elektrownia węglowa Ostrołęka ma osiągnąć sprawność na poziomie 46 proc., która znacznie przewyższy średnią światową wynoszącą 33 proc. Ma to pozwolić na redukcję emisji COo 26 proc.. Zwiększenie sprawności elektrowni o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji COo ponad dwa punkty procentowe. Dzięki nowoczesnym elektrofiltrom oraz systemom odsiarczania i odazotowania spalin elektrownia będzie spełniać wszystkie wymagane normy emisji w odniesieniu do dużych instalacji spalania (LCP), a także restrykcyjne normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik (tzw. BAT) w zakresie ochrony środowiska.

Decyzja o rozpoczęciu budowy wywołała wiele kontrowersji. Krytycy inwestycji zwracają uwagę, że Europa zmierza do całkowitej dekarbonizacji i zaprzestania wykorzystywania węgla w przemyśle, energetyce i ciepłownictwie.

Dla ekologów ta budowa jest świadectwem wspierania lobby węglowego, które stawia silny opór przed zamykaniem kopalń i wprowadzeniem przepisów zakazujących spalania węgla, nawet tego najgorszej jakości. Chociaż Ostrołęka C ma mieć opcjonalną możliwość wykorzystywania OZE (odnawialnych źródeł energii), to jej głównym paliwem będzie ciągle węgiel. Rząd zapowiada jednak, że więcej elektrowni węglowych nie będzie budował.

Budowa to wspólne przedsięwzięcie Energi i Enei realizowane jest przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Generalnym wykonawcą inwestycji, w trybie „pod klucz”, jest konsorcjum spółek GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. Wartość kontraktu wynosi 6,023 mld zł brutto. Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku.

Źródło: Energa, Ministerstwo Energii

Czytaj więcej

Skomentuj