Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Rozwiązania dla PSZOK

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Funkcjonowanie PSZOK-u w Bielsku-Białej

Funkcjonowanie PSZOK-u w Bielsku-Białej

10.01.2015
Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk
0

W Bielsku-Białej PSZOK znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. Uruchomiono go 1 lipca 2013 r. jako jeden z elementów systemu gospodarki odpadami miasta.

PSZOK-i w Polsce

PSZOK-i w Polsce

10.01.2015
Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk
0

Od lipca 2013 r. gminy lub związki międzygminne mają obowiązek prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

PSZOK-i są niezbędne

PSZOK-i są niezbędne

10.01.2015
Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk rozmawia z Krzysztofem Krauze, prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
0

W Poznaniu istnieją trzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nazywane gratowiskami – przy ul. 28 czerwca 1956 r., ul. Wrzesińskiej oraz na składowisku w Suchym Lesie. O ich funkcjonowaniu i przyszłości rozmawiamy z Krzysztofem Krauze, prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

PSZOK – niezbędny element systemu odpadowego

PSZOK – niezbędny element systemu odpadowego

10.01.2015
Sławomir Duda, Robert Jerzy Kiszka, Marcin Schmitd, SAVONA PROJECT, Kraków – Tarnów
0

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w lipcu 2013 r., nadała nowy kształt gminnym systemom gospodarowania odpadami komunalnymi. W szczególności prowadziła (w obowiązującej formie niezbyt precyzyjnie zdefiniowane) pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) jako integralnego elementu nowego systemu odpadowego.

Jak powinien wyglądać „wzorcowy” PSZOK?

Jak powinien wyglądać „wzorcowy” PSZOK?

10.01.2015
Ewelina Chojnacka, analityk Zespołu Zarządzania Środowiskowego Westmor Consulting
0

Obecnie wiele polskich gmin stoi przed wyzwaniem „zorganizowania” punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u. W związku z tym samorządy i przedsiębiorcy zastanawiają się, jak w praktyce ma wyglądać „wzorcowy” PSZOK i jakie są wymagania prawne jego dotyczące.

Reklama

błękitno zielona webinarium ZM [20.09-12.10.23] AD1c ZM

Reklama

STIHL baner 1B [04.09 – 31.10.23]

Portal Komunalny PLUS

Przejdź do PLUS

Jeszcze więcej aktualności

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2023