1 / 2

Pod koniec sierpnia rozpoczną się prace przy wartej ponad 6 mln zł kompleksowej rewitalizacji katowickiego parku Boguckiego.

Działania rewitalizacyjne w parku Boguckim są częścią szerszego projektu o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice – rewitalizacja parku Boguckiego”, na który Katowice na początku tego roku dostały ok. 5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu z trzech powodów. Po pierwsze chcemy, by w Katowicach powstało kolejne zielone miejsce spotkań, w którym okoliczni mieszkańcy będą mogli aktywnie i rodzinnie spędzać czas wolny oraz aktywizować się w ramach organizowanych tu wydarzeń sportowych czy kulturalnych. Po drugie, park Bogucki graniczy ze strefą kultury, która jest od kilku lat uznawana za wizytówkę Katowic i gromadzi corocznie setki tysięcy katowiczan i gości z całej Polski i zagranicy. Park będzie więc zielonym i nowoczesnym domknięciem strefy kultury od strony wschodniej. Po trzecie, kładziemy duży nacisk na rewitalizację społeczną i urbanistyczną zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Wszystko to służy nadrzędnemu celowi, jakim jest stała poprawa jakości życia katowiczan – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inwestycja, realizowana na blisko 40 tys. m kw., obejmie m.in. wykonanie nowych chodników, sieci kanalizacyjnej i elementów małej architektury, stojaków rowerowych, zagospodarowanie i pielęgnację zieleni, montaż nowego oświetlenia i toalet, wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych.

– W ramach rewitalizacji parku zostanie zmodernizowany i rozbudowany plac zabaw, powstaną: ścieżka sensoryczna i mini zielnik dla dzieci oraz trawiaste tarasy. Dorośli będą mogli poćwiczyć na siłowni na świeżym powietrzu,  szachiści pograć w plenerze, a właściciele psów wyprowadzić swoje czworonogi na specjalny wybieg. Rozebrana zostanie istniejąca scena tzw. muszla, a w zamian w parku znajdzie się miejsce na plac pod scenę mobilną oraz widownię. Ciekawostką jest fakt, że pod ziemią powstanie zbiornik na deszczówkę, która będzie wykorzystywana do nawadniania parku – mówi Magdalena Biela, zastępca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

W tym roku, w ramach inwestycji, zostaną wykonane przede wszystkim prace związane z budową wodociągu, kanalizacji i oświetlenia. Inwestycja ma zostać ukończona w lipcu przyszłego roku.

Warto przypomnieć, że choć Katowice są trzecim najbardziej zielonym miastem w Polsce, to obecnie realizowanych jest kilkadziesiąt inwestycji związanych z dalszą rewitalizacją terenów zieleni, m.in. w ramach zadań z budżetu obywatelskiego czy „Akcji dzielnica”, której celem jest kompleksowa modernizacja 27 skwerów w 12 dzielnicach miasta. Dodatkowo powstaje tężnia solankowa w Ligocie, a wkrótce rozpocznie się rewitalizacja parku Olimpijczyków w Szopienicach, na który to projekt miasto pozyskało w styczniu tego roku 1,6 mln zł (koszt całkowity to ok. 1,9 mln zł).

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj