Ruszyła rozbudowa hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Koszt inwestycji to 96 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 53 mln zł – poinformował dyrektor Jan Kłysz.

W wielkopolskich Prażuchach Nowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” rozpoczęła się budowa hali sortowni. Inwestorem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Rozbudowa hali – jak poinformował dyrektor Związku Jan Kłysz – ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Sortownia zostanie wyposażona w nowoczesną instalację z urządzeniami segregującymi odpady w celu ich biodegradacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 96 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to kwota w wysokości 53 mln zł.

Za te pieniądze zostanie też wybudowana i wyposażona hala fermentacji.

„Orli Staw” odbiera odpady od ponad 300 tys. mieszkańców z terenu 6 miast i 16 gmin. Zakład może przetwarzać docelowo 96 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Czytaj więcej

Skomentuj