Sądeckie Wodociągi rozpoczynają współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. To pierwszy krok do wspólnych projektów badawczych na terenach wiejskich.

– Współpraca będzie dotyczyć między innymi analizy jakości wody oraz badania składu ścieków na terenach wiejskich, na obszarze działania przedsiębiorstwa – poinformował Janusz Adamek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów.

Spółka oraz krakowska uczelnia współpracowały już w zakresie praktyk studenckich oraz udostępniania materiałów dotyczących przedsiębiorstwa. Z tych ostatnich powstało wiele prac magisterskich.

– Współpraca ze spółką Sądeckie Wodociągi pomoże w skutecznym aplikowaniu o środki na ciekawe i użyteczne projekty badawcze dotyczące branży wodno-kanalizacyjnej – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Sądeckie Wodociągi pracują nad produkcją paliwa ze ścieków

Uniwersytet Rolniczy to kolejny partner naukowy, z którym spółka Sądeckie Wodociągi będzie współdziałać. W czerwcu tego roku  Sądeckie Wodociągi podpisały porozumienie z Politechniką Krakowską. Wspólne działania dotyczą monitoringu parametrów jakości wody w sieci w czasie rzeczywistym (on-line). Przedsiębiorstwo dysponuje rozbudowanym systemem kontroli sieci z podziałem na osiem stref. Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom pracownicy działu monitoringu sieci w wielu przypadkach mogą przewidzieć ewentualne awarie i szybko zareagować.

Wspólny projekt badawczo-rozwojowy Politechniki Krakowskiej i Sądeckich Wodociągów ma wzbogacić ten system o elementy wczesnego ostrzegania przed zmianą parametrów wody w sieci.

W maju tego roku przedsiębiorstwo podjęło współpracę także z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

Współpraca z uczelniami wyższymi jest jednym z ważniejszych kierunków rozwoju przedsiębiorstw wod-kan w Polsce.

Czytaj więcej

Skomentuj