Senatorowie są za zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez ulicę. Poczynili w tym kierunku już pierwsze kroki.

Senat zajął się petycją dotyczącą wprowadzenia zmian w prawie o ruchu drogowym zmierzającą do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez jezdnię.

Autor petycji – aktywista społeczny Krzysztof Śnioszek – proponuje, aby kierowca miał obowiązek udzielenia pierwszeństwa pieszemu, który zbliża się do przejścia dla pieszych. W tym celu postuluje zmianę art. 26 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W obecnym brzmieniu przepis zobowiązuje kierowców do zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu przejść i udzielenia pierwszeństwa pieszemu, gdy ten już znajduje się na pasach. Zdaniem wnoszącego petycję, zaproponowane przez niego rozwiązanie jest analogiczne do tych stosowanych w innych krajach europejskich np. w Norwegii, Finlandii, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Danii, Czech, Bułgarii, Belgii czy Austrii.

Polska należy do państw, w których ginie rocznie najwięcej pieszych. Krzysztof Śnioszek powołuje się na statystyki, z których wynika, że ofiarami śmiertelnych wypadków na przejściach są w większości piesi, a wśród nich często: dzieci, osoby starsze, i matki z dziećmi. Dlatego postuluje zwiększenie ich ochrony, ponieważ jego zdaniem wpisuje się to w ochronę największej wartości, jaką jest ludzkie życie. Podkreśla, że w tym celu należy uwzględnić w ustawie zobowiązanie do udzielenia pierwszeństwa pieszym już w monecie zbliżania się do przejścia sygnalizowania zamiaru przekroczenia jezdni.

Wicemarszałek Senatu Michał Seweryński podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zgłosił wniosek, aby doprecyzować, komu poza osobami znajdującymi się na pasach, ma przysługiwać pierwszeństwo. Zaproponował, aby fragment, który mówi, że przysługuje ono także pieszemu zbliżającemu się do przejścia uzupełnić o zapis „sygnalizującemu zamiar przejścia przez przejście dla pieszych”. Komisja zgodziła się, aby uwzględnić tę propozycję i kontynuować pracę nad zaproponowanym, rozszerzonym brzmieniem przepisu.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Czas najwyższy aby uregulować sprawę wchodzenia na przejście przez osoby wpatrzone w ekran smartfona lub zajętych beztrosko rozmową…

Skomentuj