Radni Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Deklaracji Odrzańskiej dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy województwami śląskim i opolskim.

Przedstawiciele województwa śląskiego i opolskiego spotkali się na wspólnym rejsie po Odrze, żeby zaopiniować projekt uchwały, który także uzyskał jednogłośne poparcie.

Województwa chcą stworzyć wspólnie nowy produkt turystyczny – szlak wodny i rowerowy wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwu województw. Będą też współpracować przy budowie zbiorników retencyjnych, które mają zabezpieczać te regiony przed  kataklizmami typu powódź lub susza.

– Odra i Kanał Gliwicki to gotowe produkty turystyczne, które trzeba odpowiednio wypromować. “Deklaracja Odrzańska”, która jest owocem Roku Odry ma temu służyć. Odra ma swój ekosystem i bogate zabytki techniki, trzeba wykorzystać ją w sensie turystycznym. Nadodrzańskie gminy coraz częściej zwracają się ku rzece. Wierzę, że ona im za to odpłaci – podkreślił Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

– Projekt jest efektem modelowej współpracy pomiędzy dwoma województwami, która trwa niemal dwa lata. Jest to projekt interdycyplinarny – podkreśliła Martyna Starc-Jażdżyk, radna sejmiku, przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

– Naszym obowiązkiem jest przypomnienie mieszkańcom, że dolina Odry to nie tylko cenne i ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca, ale także liczne świadectwa naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego – mówiła z kolei przewodnicząca komisji sejmiku opolskiego, Elżbieta Kurek.

Współpraca województwa śląskiego z województwem opolskim ma przypomnieć mieszkańcom o dolinie Odry, która obfituje w miejsca cenne przyrodniczo oraz liczne świadectwa dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Rozwój turystyki odrzańskiej ma prowadzić także do kreowania mody na zwracanie się ku rzece oraz przywrócenie Odrze znaczenia jako międzynarodowego szlaku wodnego w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Porozumienie ma objąć działania nie tylko na rzece Odrze, ale także na Kanale Gliwickim.

Źródło: Śląskie.pl

Czytaj więcej

Skomentuj