Użytkownicy dróg często pozbywają się śmieci, wyrzucając je przez okna swoich samochodów lub pozostawiają ja na poboczu drogi. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na sprzątanie wydaje miliony złotych.

Jak zaznacza GDDKiA, śmieci na drodze to nie tylko kwestia estetyki i kosztów ich sprzątania, ale również bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Oprócz utrzymania dróg obowiązkiem GDDKiA jest też ich sprzątanie. „Patrole służby drogowej monitorują nasze trasy całą dobę. Niestety podczas objazdów zauważamy duże ilości śmieci, które wyrzucane są z samochodów” – pisze GDDKiA.

To nie tylko śmieci „wyprodukowane” podczas jazdy, ale również odpady wielkogabarytowe, a nawet gruz, wyrzucany w pasie drogowym.

W pasie drogowym, a nawet na jezdni, leżą przedmioty, które stwarzają zagrożenie dla kierowców. Z aut najczęściej wyrzucane są plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, puszki po napojach. Na jezdni zdarzają się też resztki rozerwanych opon czy połamane kołpaki.

Koszty sprzątania dróg ponosi zarządca drogi. „Środki na utrzymanie dróg krajowych pochodzą ze Skarbu Państwa, a więc z kieszeni podatników. Nie są to małe kwoty i sumy przeznaczone na sprzątanie możemy ograniczyć my sami, użytkownicy dróg. Wystarczy, że będziemy szanowali wspólne dobro i przestrzegali powszechnych zasad czystości, tak jak robimy to w naszych domach” – pisze GDDKiA i podaje dane z kilku wybranych oddziałów GDDKiA w Polsce.

Koszt utrzymania czystości dróg w 2019 r. przez oddział w Białymstoku wyniósł 3,6 mln zł brutto, w Olsztynie blisko – 3,8 mln zł brutto, w Krakowie – około 3,1 mln zł brutto.

„Warto przypomnieć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 17 700 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już blisko 20 000 km). To czy będziemy musieli taką kwotę przeznaczać na sprzątanie dróg zależy od nas wszystkich użytkowników dróg. I każdy może się przyczynić do tej zmiany” – czytamy.

GDDKiA apeluje do kierowców, by korzystali z Miejsc Obsługi Podróżnych i parkingach i tam zostawiali odpady.

Czytaj więcej

Skomentuj