Port Czystej Energii w Gdańsku uzyskał 294 mln zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja będzie kosztować w sumie 565 mln zł.

Prawie 300 mln zł pożyczki na współfinansowanie gdańskiej inwestycji przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków krajowych.

Wcześniej, na budowę kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami, pozyskano dotację – ok. 270 mln zł z unijnego Funduszu Spójności (działanie 2.2 POIiŚ 2014-2020). System, którego moc przerobowa wyniesie 160 tys. ton rocznie, obejmie ponad 1,6 mln mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin.

– Problem zagospodarowania odpadów narasta, dlatego wsparcie rządowe i unijne jest potrzebne, żeby realizować takie inwestycje jak ta w Gdańsku. Projekt ma duże znaczenie, bo odpowiada na deficyt, który występuje nie tylko lokalnie czy regionalnie, ale ma charakter ogólnopolski – podpisaną w NFOŚiGW umowę skomentował Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do spółki Port Czystej Energii. Na spotkaniu, podczas którego podpisano umowę pożyczki, NFOŚiGW reprezentowali m.in. Wiceprezesi: Dominik Bąk i Paweł Mirowski, ze strony beneficjenta obecny był Prezes PCE Sławomir Kiszkurno, a Miasto Gdańsk reprezentowała Prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Gdański projekt jest realizowany w formule PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego (przy współudziale włosko-francuskiego konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy). Jego koszt całkowity to 692 mln zł.

Prace związane z rozwojem gdańskiej gospodarki odpadami komunalnymi zostaną ukończone w czerwcu 2023 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego zakładu termicznego przekształcania odpadów o przepustowości nominalnej 160 tys. Mg/rok (ton rocznie) przy wartości opałowej 11 MJ/kg.

Zakład będzie przystosowany do termicznego przekształcania resztkowych odpadów komunalnych (frakcji energetycznej wydzielonej z odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych). Planowana instalacja będzie utylizować odpady z Gdańska i ponad 30 pomorskich gmin. Została też przewidziana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami województwa pomorskiego do obsługi regionów Północnego, Zachodniego i Wschodniego.

Aktualnie w Polsce istnieje 9 aktywnych zakładów termicznego przetwarzania odpadów o podobnym charakterze. Zgodnie z prawem, od 2016 r. składowanie odpadów z tzw. frakcji energetycznej (o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg) jest zakazane i obciążone karami finansowymi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj