Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii powstaną w Starachowicach dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Instalacje będą montowane na dachach budynków mieszkalnych.

Ponad 7 mln zł ze środków unijnych otrzymały Starachowice na realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczy budowy ścieżek rowerowych oraz uruchomienia systemu roweru miejskiego StarVelo, natomiast drugi – budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Mikroinstalacje OZE na dachach

– Projekt zakłada dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach u mieszkańców, którzy zadeklarują udział w projekcie – informuje prezydent miasta Marek Materek. Do chwili obecnej zgłosiło się 238 właścicieli domów z terenu miasta.

Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii mają być: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawa warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2.

Rowerowe Starachowice 

Druga inwestycja to m.in. budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych o łącznej długości 10,1 km. Powstanie również system wypożyczania rowerów w Starachowicach o nazwie “StarVelo”, a w jego ramach 11 stacji wyposażonych w 110 rowerów miejskich (90 szt. rowerów standardowych, 10 szt. rowerów familijnych cargo oraz 10 szt. rowerów napędzanych silnikiem elektrycznych), 165 szt. stojaków z elektrozamkami (po 15 szt. na każdej stacji), 11 terminali pozwalających na rejestrację w systemie, wypożyczenie oraz zwrot rowerów, stację ładującą do rowerów elektrycznych a także punkty samoobsługi serwisowej.

Wartość projektu to prawie 5,5 mln zł, a dofinansowanie – niemal 4,9 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj