Kraków został zobligowany do przyjęcia jeszcze w tym roku uchwały o Strefie Czystego Transportu (SCT). Celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. 17 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne – przez kolejne tygodnie będą zbierane uwagi od mieszkańców i przedsiębiorców Następnie rekomendacje do uchwały zostaną przedstawione radnym.

– Bardzo zależy nam na tym, żeby uchwała w sprawie strefy została przyjęta najpóźniej do końca czerwca. Do tego czasu zapewnimy zainteresowanym mieszkańcom i radnym możliwość wypowiedzenia się w sposób pełny i otwarty, by odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości pojawiające się do tej pory w tym temacie. Po przyjęciu przez radnych uchwały przeprowadzimy szeroką kampanię informacyjną w Krakowie i gminach ościennych – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Strefa Czystego Transportu to część Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza

Przygotowania do utworzenia SCT rozpoczęto w związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza (POP) – zobowiązuje on Kraków do przyjęcia uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Powietrza do końca 2022 r.


Strefa czystego transportu a realizacja usług komunalnych


Przyjęcie uchwały nie jest jednoznaczne z natychmiastowym wejściem w życie obowiązywania wszystkich zasad SCT – uchwała określi dopiero daty wprowadzania wymagań dla samochodów. Zasady, które będą obowiązywały w Strefie będą oparte o normy Euro i będą określać dopuszczalną ilość emitowanych zanieczyszczeń z silników samochodów.

Optymalny projekt w oparciu o uchwały

Zanim projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym, przeprowadzone mają być szerokie konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Zebrane wnioski i postulaty posłużą do przygotowania najlepszego możliwego wariantu – uwzględniającego zarówno potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców, których praca oparta jest o transport, jak również pozytywny efekt dla jakości powietrza.

Konsultacje rozpoczęto na tyle wcześnie, aby każdy zainteresowany miał czas przygotować swoje uwagi. Im wcześniej rozpoczną się prace nad uchwałą, tym prędzej mieszkańcy Krakowa poznają zasady, na jakich będzie działać SCT. Wymagania Strefy z mają być wprowadzane etapami z zachowaniem okresu przejściowego tak, aby wszyscy mogli się na zmiany przygotować. Propozycję wprowadzenia SCT na terenie miasta do 2030 roku, przygotowaną przez Zarząd Transportu Publicznego można zobaczyć TUTAJ.

Rekomendacje wraz z mieszkańcami

Podczas konsultacji społecznych wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami mają być wypracowywane konkretne rozwiązania i zasady dotyczące Strefy Czystego Transportu. Konsultacje mają też doprowadzić do opracowania kompletnego harmonogramu wprowadzania kolejnych wymagań dla samochodów do roku 2030. Ma być też określona również data, od której zaczną obowiązywać pierwsze wymagania.

Planowanie harmonogramu z tak dużym wyprzedzeniem ma na celu odpowiedzialne potraktowanie mieszkańców i przedsiębiorców. Wymagania dla samochodów wprowadzane mają być tak aby użytkownicy mieli możliwość przygotowania się do nich. Nikt nie może poczuć się zaskakiwany takimi rozwiązaniami – zapewniają przedstawiciele miasta.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 17 marca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

17–25 marca 2022 r. – formularz do zgłaszania uwag i wniosków (będzie dostępny na stronie internetowej www.ztp.krakow.pl).

Spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami:

  • 17–25 marca 2022 r. – rekrutacja na spotkania warsztatowe
  • 31 marca godz. 18.00-20.00 – spotkanie informacyjne w formule online, transmitowane w mediach społecznościowych.
  • 5, 6, 7, 12, 13, 21 kwietnia godz. 18.00–20.00 – warsztaty z wybranymi losowo mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału podczas rekrutacji.

Spotkania informacyjno-warsztatowe z przedsiębiorcami:
26, 27, 28 kwietnia godz. 18.00–20.00

Dyżury telefoniczne:

  • 9 maja godz. 17.00–19.00
  • 10 maja godz. 10.00–12.00
  • 11 maja godz. 17.00–19.00
  • 12 maja godz. 10.00–12.00
  • 13 maja godz. 14.00–16.00

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały o Strefie Czystego Transportu będzie dopracowany i skierowany do Rady Miasta Krakowa.

źródło: krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj