W związku z suszą kolejne samorządy zwracają się do swoich mieszkańców z apelem o racjonalne gospodarowanie wodą do celów rekreacyjnych, takich jak podlewanie ogródków, mycie aut, czy napełnianie wodą basenów. Taką prośbę wystosował także Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, publikując na swojej stronie internetowej specjalny komunikat.

Dyrektor GZGKiM w Wągrowcu Agnieszka Ciemachowska przypomina, że nieograniczony pobór wody może przyczynić się do spadku poziomu wody w sieci wodociągowej, co uniemożliwi straży pożarnej przeprowadzenie akcji gaśniczej podczas pożaru.

“Zwracam się z prośbą do mieszkańców (…) o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą” – czytamy w ogłoszeniu.

– Zbyt duże zużycie wody może być przyczyną niedoboru w przypadku potrzeby podania wody do hydrantów w trakcie prowadzenia akcji pożarniczej – pisze dyrektor Agnieszka Ciemachowska. – Przypominam, że do poboru wody z hydrantów uprawnione są wyłącznie jednostki OSP i PSP – dodaje.

Koszenie zabronione. Miasta walczą z suszą

Tegoroczne lato będzie wyjątkowe suche, zapowiadają Wody Polskie. O szczególnie rozważne użytkowanie wody prosi obywateli m.in. minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Także prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę na rozsądne gospodarowanie wodą. Minister klimatu, Michał Kurtyka  zauważył, że Polska od lat boryka się z brakiem gromadzenia wody opadowej ponieważ w kraju brakuje infrastruktury retencyjnej.

W przypadku wystąpienia braku wody może zaistnieć potrzeba jej reglamentacji, kilka lat temu, w Skierniewicach wodę musiano już wydzielać mieszkańcom. Minister środowiska, Michał Woś zwraca jednak uwagę, że najwięcej wody, bo aż 70 proc. zużywa sektor energetyczny na potrzeby przemysłu a nie gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej

Skomentuj