W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski, podpisali umowy na dofinansowanie projektów oświetleniowych z przedstawicielami trzech gmin: Słupia, Rytwiany i Nowa Słupia.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 16,5 mln zł. Dofinansowanie każdego z projektów wynosi 85% jego wartości całkowitej. Są one realizowane są w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oszczędność energii i ochrona środowiska

– Cały czas kontynuujemy nasze działania w zakresie poprawy jakości powietrza w Świętokrzyskiem. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne sprzyja redukowaniu emisji gazów cieplarnianych, umożliwia także znaczne oszczędności energii elektrycznej. Jednocześnie służy poprawie bezpieczeństwa mieszkańców – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Z kolei wicemarszałek Marek Bogusławski podkreśla, że modernizując oświetlenie uliczne świętokrzyskie gminy sprzyjają ekologicznemu gospodarowaniu energią. – Serce rośnie i jesteśmy zadowoleni, że nasza współpraca z samorządami przynosi wymierne skutki. I niech się nadal tak dzieje – dodaje wicemarszałek.

Realizacje projektów w gminach

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia” to projekt realizowany przez gminę Słupia. Jego wartość stanowi 1 mln 307 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE 1 mln 111 tys. zł. W sumie zmodernizowanych zostanie 850 sztuk opraw oświetleniowych, w tym 37 opraw przystosowanych będzie do systemu zdalnego sterowania.

Gmina Rytwiany przeprowadzi projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne LED” za 2 mln 14 tys. zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 1 mln 711 tys. zł. Projekt obejmuje wymianę 669 sztuk lamp sodowych i rtęciowych. Z kolei za 3 mln 686 tys. zł projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia” zostanie zrealizowany w 19 miejscowościach należących do gminy Nowa Słupia. Dofinansowanie z UE to 3 mln 133 tys. zł. Wymienionych zostanie 1 808 sztuk energooszczędnych lamp (w tym 3 lampy hybrydowe OZE).

3 mln 935 tys. zł to wartość całkowita projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno”. Na jego realizację Gmina Łopuszno otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 3 mln 345 tys. zł. Projekt zakłada modernizację 1702 sztuk opraw oświetleniowych oraz montaż 10 lamp OZE na terenie 29 miejscowości.

Gmina Kielce zrealizuje projekt „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”. Jego całkowita wartość to 3 mln 984 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE to 3 mln 384 tys. zł. W ramach projektu zaplanowano wymianę wyeksploatowanych napowietrznych linii zasilających, wymianę 1192 sztuk opraw sodowych i rtęciowych na oprawy w technologii LED wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym.

Również Gmina Obrazów zaplanowała modernizację oświetlenia. W ramach prac wymienionych zostanie 815 sztuk opraw oświetleniowych w tym montaż 2 lamp OZE. Na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów” otrzymała 1 mln 472 tys. zł dofinansowania z UE. Wartość całkowita inwestycji stanowi 1 mln 732 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj