1 / 2

Podpisano umowę na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej. Wartość przedsięwzięcia to 741,2 mln zł, z czego 512,2 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Ponad rok temu, bo 18 lipca 2017 r. podpisano umowę partnerstwa – porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu budowy kolei metropolitalnej. Teraz przyszedł czas na umowy realizacyjne. Podpisały je we wtorek PKP PLK i spółka Trakcja.

Umowy jak kamień milowy

– Podpisana dziś umowa to kamień milowy w projekcie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, lidera budowy SKM.

– Jedna umowa dotyczy pełnej modernizacji linii kolejowej łącznej Szczecin z Policami. Dzięki temu wreszcie mieszkańcy ze Szczecina i Polic będą mogli jeździć koleją. Druga obejmuje poprawę infrastruktury na popularnych kierunkach metropolii. W połączeniu z budową stacji węzłowych uzyskamy spójny i nowoczesny system transportu publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – wyjaśnia Walaszkowski.

Szczecińska Kolej Metropolitalna jest wspólnym projektem 10 partnerów: PKP, samorządów z regionu oraz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – lidera Projektu.

Nie tylko tory i stacje

W sumie SKM będzie liczyć 118 km torów, w tym połączenie Szczecin Główny – Police 23,5 km. Pasażerowie kolei metropolitalnej otrzymają do dyspozycji 40 przystanków węzłowych – 31 to istniejące stacje, które zostaną zmodernizowane i rozbudowane. Na potrzeby SKM powstanie także dziewięć całkowicie nowych przystanków. Wszystkie perony mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

W ramach inwestycji powstanie również około 2580 nowych miejsc parkingowych, w tym w Szczecinie około 1800. Zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie 37 obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów kolejowych i kładek oraz 12 przejść pod torami kolejowymi.

Wspólne taryfy i bilety

Równolegle z przygotowaniem prac inwestycyjnych SKM, prowadzone są działania związane z integracją organizacyjno-taryfowo-biletową, które mają doprowadzić do wdrożenia biletu wspólnego dla wszystkich środków transportu publicznego (kolej-autobus-tramwaj) równocześnie z zakończeniem prac inwestycyjnych i oddaniem SKM do eksploatacji.

Realizacja wszystkich zadań i uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej planowane jest na rok 2022.

Wartość całego przedsięwzięcia to 741,2 mln zł, z czego 512,2 mln zł to kwota dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej.

Źródło: Zachodniopomorskie.pl, PRK24.pl

Czytaj więcej

Skomentuj