Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie otrzyma niskooprocentowaną pożyczkę na realizację kilkunastu zadań pod wspólną nazwą „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina”. Spółka podpisała umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Realizacja całego projektu zakończy się do 31 grudnia 2022 roku.

Program realizowany będzie w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ponad 21,3 mln zł, natomiast kwota pożyczki to nieco ponad 15 milionów. Głównym celem projektu jest adaptacja szczecińskiego systemu wodociągowego do postępujących zmian klimatu, poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa dostaw wody do picia.

Bezpieczeństwo i nowe przyłączenia

Pozostałe, równie ważne cele tego zamierzenia to m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów wodociągowych, budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych, przyłączenie do sieci wodociągowej części miasta nieobjętej do tej pory siecią, optymalne wykorzystanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji tego projektu.

Ambitne założenia

Efektami realizowanego programu mają być unowocześniona stacja uzdatniania wody na potrzeby komunalne, budowa i modernizacja sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,2 km oraz uzyskanie docelowej wydajności modernizowanych, komunalnych stacji uzdatniania wody na poziomie 3200 m3/h.

Duży zakres

Główne zadania, które już trwają, będą wykonane lub zostały ukończone w ramach programu to budowa nowych albo przebudowa istniejących sieci wodociągowych. Tego typu prace obejmą m.in. ulice: Batalionów Chłopskich, Piechoty, Jaśminową, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Kopernika, Śląską, Jana z Kolna, Piotra Skargi. Poważnym zadaniem jest też budowa spinki wodociągowej z Załomia do Wielgowo o długości ponad 6 km a także modernizacja instalacji ozonowania w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”. Unowocześnienie magistrali wodociągowej “Miedwianka” zapewni mieszkańcom aglomeracji prawo i lewobrzeżnego Szczecina bezpieczeństwo dostaw wody.

Czytaj więcej

Skomentuj