Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło budowę 297 mieszkań w 15 budynkach. Osiedle posiada przestrzeń dla rodzin z dziećmi, place zabaw i atrakcyjną lokalizację.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie, ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Od 1997 r. wybudowano w sumie 2590 mieszkań, zmodernizowało 515 mieszkań w śródmiejskich kamienicach oraz wdrożyło liczne programy społeczne. Inwestycje spółki zawsze opierają się na współpracy z samorządem oraz mieszkańcami.

Efekty rewitalizacji

Szczeciński TBS zajmuje się nie tylko budową mieszkań, ale też rewitalizacją. W jej ramach wyremontowano np. kamienice w centrum miasta.

Ponadto Towarzystwo Budownictwa Społecznego angażuje się w programy społeczne skierowane m.in. do dzieci z pieczy zastępczej, usamodzielniających się jej wychowanków,  studentów, absolwentów, młodych rodzin, rodzin wielodzietnych wymagających wsparcia oraz seniorów.

Mieszkania dla studentów i seniorów

Od 2014 r. w ramach Szczecińskiego TBS funkcjonuje program „Domu dla studenta”. Dzięki niemu w prosty i szybki sposób o mieszkania może ubiegać się rocznie kilkudziesięciu absolwentów.

Z kolei w ramach programu mieszkaniowego „Dom dla seniora” TBS zapewnił 23 mieszkania dla osób po 65-tym roku życia. Znajdują się one w budynku zaprojektowanym zgodnie z potrzebami przyszłych lokatorów, w tym szczególnie ze stworzeniem miejsca do wspólnych spotkań sąsiedzkich.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj