Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: mieszkalnictwo

Łącznie artykułów: 56.

Program mieszkaniowy nowego rządu

Program mieszkaniowy nowego rządu

Premier Donald Tusk w exposé wygłoszonym w Sejmie 12 grudnia 2023 r. nie wymienił mieszkalnictwa jako priorytetu. Złożył jednak obietnicę, że nowy rząd zrealizuje wszystkie „100 konkretów”, z którymi Koalicja Obywatelska szła do wyborów. 

Kalisz. 58 mln zł zaległości czynszowych. W lipcu ruszają eksmisje

Kalisz. 58 mln zł zaległości czynszowych. W lipcu ruszają eksmisje

10.07.2023
0

Kilkanaście eksmisji z mieszkań socjalnych przeprowadzi w tym roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Dług wobec spółki w opłatach czynszowych wynosi obecnie 58 mln zł – powiedziała w niedzielę PAP dyrektor MZBM Marzena Wojterska. Dyrektorka poinformowała, że eksmisji nie można było wykonywać w okresie pandemii koronawirusa. To spowodowało, że ludzie znowu przestali opłacać świadczenia.

Sąd w obronie prawa do pomocy mieszkaniowej

Sąd w obronie prawa do pomocy mieszkaniowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w kwietniu br. stwierdził nieważność zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów dotyczących wynajmowania lokali komunalnych w Gąbinie (woj. mazowieckie). Wyrok będzie miał duży wpływ na funkcjonowanie mieszkań komunalnych w całej Polsce.

Prawo do mieszkania: obowiązki samorządów

Prawo do mieszkania: obowiązki samorządów

Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ, przyjęta 10 grudnia 1948 r. w Paryżu (art. 25), oraz uchwalony na jej bazie Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, przyjęty 16 grudnia 1966 r. (art. 11), traktują odpowiedni standard życia, w tym posiadanie mieszkania, jako podstawowe prawo człowieka. Polska ratyfikowała obydwa dokumenty. Ich adaptacja do krajowych warunków nałożyła na gminy istotne obowiązki prawne w dziedzinie mieszkalnictwa.

Nowe trendy w polskim mieszkalnictwie

Nowe trendy w polskim mieszkalnictwie

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Polsce możliwe jest m.in. poprzez innowacyjną konfigurację i wykorzystanie istniejących zasobów oraz narzędzi. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane innowacyjne rozwiązania, w szczególności łączące aspekty społeczne, techniczne i środowiskowe.

Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w świetle wyników Narodowego Spisu

Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w świetle wyników Narodowego Spisu

Wstępne wyniki najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było ponad 15,3 mln mieszkań, które zlokalizowane były w ponad 6,9 mln budynków. W porównaniu ze spisem z 2011 r. liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,9 mln, tj. o 13,7%, a liczba budynków zwiększyła się o ponad 900 tys., tj. o 14,9%.

PPP w samorządowej mieszkaniówce

PPP w samorządowej mieszkaniówce

Pomimo licznych zmian przepisów i ogłaszania różnych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego to gmina wciąż pozostaje podstawowym podmiotem, na którym spoczywa ustawowy obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Budować mieszkania tam, gdzie są potrzebne

Budować mieszkania tam, gdzie są potrzebne

Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiada za tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które będą budować mieszkania przeznaczone na wynajem o umiarkowanym czynszu. W planach jest kilkadziesiąt tysięcy lokali dla osób, które mają zdolność czynszową, ale nie posiadają zdolności kredytowej.

MRPiPS: ponad 2,3 mln zł na nowe mieszkania chronione

MRPiPS: ponad 2,3 mln zł na nowe mieszkania chronione

W tym roku do samorządów trafi ponad 2,3 mln zł na tworzenie nowych mieszkań chronionych - poinformowało PAP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu w 8 województwach ma powstać kolejnych 20 mieszkań, które dla osób z niepełnosprawnościami mogą być szansą na samodzielne życie.

css.php
Copyright © 2024