Większy dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy dla budownictwa komunalnego i czynszowego ma umożliwić nowelizacja projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Projektowane zmiany – jak wskazano – mają doprecyzować regulacje dotyczące przedsięwzięć finansowanych z KPO – tj. grantu OZE oraz wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego. Napisano, że obecnie przepisy zobowiązują beneficjenta do wykazania, że realizowany przez niego budynek “nie będzie wznoszony na gruntach ornych i gruntach uprawnych, zgodnie z unijnym badaniem LUCAS”. Badanie to jest przeprowadzane przez Eurostat raz na kilka lat, na terenie Unii Europejskiej, w z góry określonych miejscach, co oznacza, że nie ma możliwości, aby przeprowadzić takie badanie w wybranym przez inwestora miejscu. Tym samym – jak napisano – część inwestorów może nie mieć możliwości wnioskowania ośrodki KPO.W projekcie nowelizacji proponuje się, zastąpienie informacji o badaniu LUCAS, informacją potwierdzającą, że przedsięwzięcie realizowane jest na gruntach klasy V (grunty orne słabe) i klasy VI (grunty orne najsłabsze).

Większy dostęp do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa

Napisano, że efektem nowelizacji ma być łatwiejszy dostęp beneficjentów do instrumentów finansowanych w ramach KPO na podstawie ustawy o finansowym wsparciu oraz zgodne z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Ma to umożliwić większy dostęp do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa, a tym samym przyczynić się do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również w zakresie ubóstwa energetycznego, ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową.

Projektowana zmiana rozporządzenia stanowi element dostosowujący rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego do wymogów wskazanych w KPO. Z uwagi na wykonawczy charakter aktu, który ma zostać zmieniony, opis rozwiązań problemu, do którego się on odnosi, przyjętych w innych krajach, stanowi odzwierciedlenie problematyki opisanej w Ocenie Skutków Regulacji ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, która wprowadziła do ustawy o finansowym wsparciu regulacje wdrażające instrumenty mieszkaniowe KPO.

Szczegóły: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Skomentuj