Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do rejestru. Kto powinien się przeszkolić, aby korzystać z systemu BDO?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, tworzonym na podstawie przepisów ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Jego uruchomienie nastąpiło 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu, tj. ewidencji i sprawozdawczości.

O tym, czemu służy BDO i jakie korzyści powinno przynieść wdrożenie systemu mówi Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” organizuje pod patronatem Rady RIPOK szkolenie “Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO”. Odbędzie się ono 29 października w Warszawie.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Zapraszamy również specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, a także reprezentantów przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej. Szkolenie skierowane jest także do samorządów.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie bdo.abrys.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj