Szymon Cegielski, członek zarządu PreZero Zielona Energia i Dyrektor ITPOK w Poznaniu został przewodniczącym 3. Komitetu – Odzysk Energii w Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami FEAD. Został wybrany na to stanowisko z ramienia PIGO (Polska Izba Gospodarki Odpadami)

– Objęcie tej roli jest wyrazem uznania dla mojej wiedzy, doświadczenia oraz wkładu w rozwój branży gospodarowania odpadami i energetyki. To także sukces PreZero, wzmacniający wizerunek firmy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej – komentuje Szymon Cegielski.

Zakres zadań

W federacji Szymon Cegielski będzie przewodził działaniom i kreował inicjatywy w zakresie opowiadania się za lepszymi ramami regulacyjnymi dla sektora gospodarki odpadami w tym w szczególności dla regulacji w dyrektywach dot. emisji przemysłowych (IED), odnawialnych źródeł energii (RED), ograniczenia rozszerzania systemu EU ETS na instalacje EfW (ETS, Taxonomy) czy projektów wyłapywania i magazynowania CO2 (CCU/CCS) oraz związanych z produkcją i wykorzystaniem wodoru.

– Jako przewodniczący będę kierował pracami nad wdrażaniem celów w zakresie przetwarzania i składowania odpadów oraz polepszeniem  regulacji unijnych, które będą miały realny wpływ na środowisko i społeczeństwo – mówi Szymon Cegielski.

Ekspert od ITPOK

Szymon Cegielski związany jest z branżą od 15 lat, a z grupą PreZero od 2013 roku. – Posiada liczne kompetencje i umiejętności potwierdzone m.in. Świadectwem Kwalifikacji w zakresie zagospodarowania i termicznego przekształcania odpadów. Aktualnie pełni także rolę członka Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów oraz jako prelegent bierze udział w wielu konferencjach i wydarzeniach branżowych – czytamy w komunikacie grupy PreZero.

PreZero to międzynarodowa firma zajmująca się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska, która jako swój nadrzędny cel stawia zamknięcie obiegu surowców poprzez recykling i efektywne wykorzystanie zasobów.

Stowarzyszenie FEAD zrzesza krajowe stowarzyszenia z branży gospodarki odpadami z 18 krajów Europy, w tym Polski i reprezentuje około 3000 firm. Celem stowarzyszenia jest wypracowanie korzystniejszych ram regulacyjnych dla sektora gospodarki odpadami, które pomogą osiągnąć lepsze wyniki ekonomiczne i środowiskowe oraz wzmocnią gospodarkę cyrkularną w Europie.

 

Czytaj więcej

Skomentuj