Spodziewamy się, że Trybunał Sprawiedliwości UE wyda wyrok ws. Puszczy Białowieskiej w połowie kwietnia – ocenił minister środowiska Jan Szyszko.

Jak mówił minister, pierwszej oceny należy się spodziewać w połowie lutego, “a postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w połowie kwietnia”.

We wtorek 12 grudnia odbyła się rozprawa przed TSUE co do sporu między Komisją Europejską a Polską ws. Puszczy Białowieskiej. Trybunał zdecydował, że opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej ma zostać wydana 20 lutego.

Komisja zarzuca Ministerstwu Środowiska, że pozwalając na zwiększoną wycinkę w Puszczy Białowieskiej naruszyło art. 6 i 12 dyrektywy siedliskowej oraz art. 5 dyrektywy ptasiej. Obie te dyrektywy stanowią podstawę Natury 2000.

Chodzi m.in. o to, że zgodnie z art. 6 dyrektywy siedliskowej polskie władze, chcąc zgodzić się na większą wycinkę, powinny dokonać odpowiedniej oceny skutków takich działań na środowisko. Według KE i ekologów Polska tego nie zrobiła.

Minister Szyszko uważa z kolei, że Puszcza Białowieska wymaga działań ochronnych, chodzi m.in. o usuwanie zaatakowanych przez korniki drzew, bo w przeciwnym razie mogą z niej zniknąć niektóre gatunki. Zwrócił się też do Trybunału, aby ten oddalił pozew Komisji Europejskiej.

– Polska w 100 proc. reprezentuje prawo Unii Europejskiej, (…) równocześnie to prawo (dyrektywa siedliskowa i ptasia – PAP) implementuje – mówił po rozprawie.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki deklarował, że Polska będzie respektować ostateczny wyrok TSUE po wyczerpaniu całej ścieżki obowiązującej w procesie wydawania decyzji przez Trybunał.

Morawiecki podkreślił, że “spójność prawa europejskiego i jego stosowanie” są dla Polski “wartością bardzo istotną”. Szef rządu wyraził ponadto ufność, że w trakcie obecnej fazy dyskusji z Trybunałem “różne głosy eksperckie mogą jeszcze różnych ludzi przekonać”.

– Jednak dla nas spójność prawa europejskiego i jego stosowanie, kompetencje ujęte w traktacie, w ramach tzw. acquis communautaire (dorobku prawnego Unii), są wartością bardzo istotną i oczywiście będziemy przestrzegać wyroku ETS po wyczerpaniu tej całej ścieżki, która obowiązuje w procesie wydawania decyzji – zapewnił premier.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj