Trzy instytucje leczniczo-opiekuńcze otrzymają z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 10 mln zł na poprawę efektywności energetycznej. Przeprowadzone przez nie modernizacje mają skutkować zmniejszeniem zużycia energii w budynkach i zapewnić dostawy energii ze źródeł odnawialnych.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą i Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie otrzymały dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zrealizują inwestycje poprawiające efektywność energetyczną. Modernizacje przyniosą znaczące korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie przeprowadzi termomodernizację głównego budynku. NFOŚiGW przekaże na ten cel 2,9 mln zł dotacji. Projekt inwestycji zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, a stropu – wełną mineralną. Wymieniona zostanie zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Nastąpi też modernizacja systemu dystrybucji ciepłej wody. Zaplanowano też montaż 40 kolektorów słonecznych, gazowych pomp ciepła i zasobników oraz wymianę węzła cieplnego centralnego ogrzewania.

Dzięki dotacji z NFOŚiGW remont termomodernizacyjny przejdzie sześć budynków założonego Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Pełny koszt prac wyniesie 4,4 mln zł. Przewidziano głęboką termomodernizację obiektów, ocieplenie stropodachów, a w jednym – dachu. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej będzie przeprowadzona w pięciu budynkach.

Projekt poprawy efektywności energetycznej i podwyższenia standardu techniczno-użytkowego przeprowadzi Szpital Neuropsychiatryczny (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) w Lublinie. Szpital uzyskał z NFOŚiGW 3,4 mln zł dotacji.

Prace modernizacyjne i termomodernizacyjne potrwają do końca września 2020 r. i obejmą 1009,6 m kw. powierzchni budynków. Przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych przylegających do gruntu oraz fundamentowych. Ocieplona zostanie podłoga na gruncie oraz podłoga w podziemiu. Warstwa izolacji zostanie też położona na poddaszu. Okna w pomieszczeniach będą wymienione na drewniane, skrzynkowe, a drzwi zewnętrzne poddane zostaną modernizacji. Ważnym krokiem będzie budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Modernizacja obejmie również systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

Czytaj więcej

Skomentuj