Od momentu utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wymierzyli kilkaset kar administracyjnych. Najwyższe sięgnęły 20 tys. zł.

WIOŚ-e nałożyły dokładnie 283 kary administracyjne za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO. 51 z nich kar nałożono w okresie od 1 stycznia 2020 r. Najwyższa z wymierzonych kar wyniosła 20 tys. zł.

W 228 przypadkach ukarane podmioty pomimo prowadzenia działalności nie uzyskały wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwórstwa odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego.

48 przypadków dotyczyło transportujących, kolejne 16 wprowadzający produkty w opakowaniach i tyle samo wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach. 9 kar nałożono na wprowadzających, sześć – wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli. Tyle samo wprowadzających baterie lub akumulatory.

Długa lista problemów z BDO. Refleksje po dwóch miesiącach

W czterech przypadkach ukarano prowadzących stację demontażu, w pięciu – przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty. Dwa razy ukarano organizacje odzysku, tyle samo kar nałożono na zbierających zużyty sprzęt, przedsiębiorców prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, oraz sprzedawców odpadów. Trzy kary nałożono na prowadzących zakłady przetwarzania.

Pojedyncze przypadki dotyczyły prowadzących działalność w zakresie recyklingu, pośredników w obrocie odpadami. WIOŚ-e odnotowały także jedną karę dla podmiotów, które do BDO miały otrzymać wpis z urzędu.

Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, niektóre ze skontrowanych podmiotów powinny uzyskać wpis do rejestru BDO w więcej niż jednym dziale, więc łączna liczba nałożonych kar jest mniejsza niż suma rodzajów prowadzonych działalności skontrolowanych podmiotów.

W przypadku 72 podmiotów inspektorzy ochrony środowiska odstąpili od wymierzenia kar.

Czytaj więcej

6 Komentarze

  1. Czy autorzy przeczytali przed opublikowaniem co napisali:
    “W 228 przypadkach ukarane podmioty pomimo prowadzenia działalności nie uzyskały wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwórstwa odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego…”

    Odpady są obowiązane do prowadzenia ewidencji ???

    • Majkel, w mojej ocenie wszystko w tekście jest ok. Zwróć uwagę, że wielu wytwórców odpadów ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym uzyskania wpisu do BDO nawet bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego. Zaryzykuję nawet tezę, że większość firm obowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów nie ma żadnego pozwolenia. Przykładowo, warsztat samochodowy wytwarza masę odpadów podlegających ewidencji a nie ma żadnych pozwoleń.

  2. I tutaj doskonale widaćrzeczywisty cel wprowadzenia BDO: kary, kary, kary i jeszcze raz pieniądze. zresztą znamienne: zostali ukarani przedsiębiorcy, którzy mieli wpis do BDO ale wpis – wg kontrolujących – niekompletny. Gdzie zatem na przykład wezwanie do uzupełnienia braków, czyli naturalna i normalna procedura administracyjna?

Skomentuj