1 / 5

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich, w ramach inwestycji ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metrów. Wartość kontraktu to ponad 1 mld 336 mln złotych, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy.

Pre-umowę na realizację tego projektu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w czerwcu 2016 roku, rok później został złożony wniosek o dofinansowanie, a w grudniu ubiegłego roku podpisano już z CUPT-em umowę o dofinansowanie projektu. O planach pogłębienia toru pisaliśmy tutaj.

Projekt będzie realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld. Wartość kontraktu, który został podpisany z wykonawcą inwestycji, belgijsko-holenderskim konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging and Marine Contractors, to ponad 1 mld 336 mln złotych.

Długo wyczekiwana przez branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki niej maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odciążenia w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Statek, który dziś wpływa do Szczecina z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść do portu z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Szczeciński port charakteryzuje się najgorszymi, spośród wszystkich polskich portów posiadających podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej, warunkami dostępu od strony morza. Tor wodny Świnoujście–Szczecin posiada minimalną dopuszczalną głębokość 10,5 m, co pozwala na zawijanie do portu w Szczecinie statków morskich o maksymalnym zanurzeniu do 9,15 m (dla statków o długości do 215 m).

Funkcję inżyniera kontraktu dla inwestycji pełnić będzie firma Sweco Consulting z Poznania. Wartość umowy z inżynierem kontraktu to 11,5 mln złotych brutto.

Projekt pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj