Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponował prawie wszystkie środki, jakie Unia Europejska przekazała Polsce na inwestycje w gospodarkę odpadami. W kolejnej perspektywie finansowej UE najpewniej nie będzie dofinansowywała inwestycji w spalarnie odpadów. Te mogą być jednak wspierane ze środków krajowych.


Kongres Envicon Environment 2019 już w październiku w Poznaniu! Zarejestruj się już dziś!

Envicon 750 x 300

W dofinansowaniach przekazywanych przez NFOŚiGW ze środków europejskich dla gospodarki odpadami pozostały w zasadzie tylko dwa nabory. Pierwszy z nich właśnie się kończy, drugi ma rozpocząć się pod koniec roku. Jak mówił podczas konferencji Abrys wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk, alokacja środków w naborach w kolejnego Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest już niewielka. Można tu w zasadzie mówić o „resztkowej frakcji dofinansowania”.

Obecnie Fundusz przygotowuje się do wdrażania kolejnego POIiŚ 2021-2027. – Co się tyczy nowej perspektywy, mamy nadzieję, że zacznie się ona wcześniej w trzecim roku wdrażania. Tak było niestety z tą obecną – przypomniał Dominik Bąk.

Zakres projektów przewidzianych do dofinansowania w gospodarce odpadami ma być bardzo zbliżony do tego w obecnym POIiŚ, jednak ze środków europejskich prawdopodobnie nie będzie rozwijane termiczne przekształcanie odpadów, choć, jak podkreśla wiceprezes Funduszu, istnieją starania by ten komponent jednak pozostawić.

Poza tym wszystkie przedsięwzięcia w gospodarce odpadami wpierane dofinansowaniami unijnymi powinny wpisywać się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

W swojej ofercie ze środków krajowych NFOŚiGW posiada program „Racjonalna gospodarka odpadami”, z którego będzie można starać się o dofinansowania m.in. dla spalarni. Wiceprezes NFOŚiGW podkreśla, że ma on wspierać nie tylko termiczne przekształcanie odpadów.

– Z chęcią będziemy wspierać każdą racjonalną instalację przetwarzania czy zagospodarowywania odpadów; czy to z obszaru recyklingu znajdującego się wyżej w hierarchii postępowania z odpadami, czy to instalacje do fermentacji, czy budowę kompostowni; czy to także komponent termiczny – jako domknięcie gospodarki, którą nazywamy gospodarką o obiegu zamkniętym – mówił.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj