Trwają prace nad wieloletnim planem finansowym Unii Europejskiej na lata 2021-27. W procedowanych teraz propozycjach największy nacisk kładzie się na obszary ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Ekologia stała się trendem rozwojowym Unii Europejskiej, mówiła dziś Poznaniu europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. – To konieczność, bo bardzo wyraźnie dotykają nas zmiany klimatu, zagrożenie związane z zanieczyszczeniem środowiska, wzrost światowej populacji. Unia Europejska jest liderem światowej polityki zrównoważonego rozwoju – podkreślała Kozłowska-Rajewicz, mówiąc też, że konieczna jest zmiana myślenia o gospodarce, ograniczenie konsumpcji i posiadania, a nawet modelu wyżywienia dla świata (redukcja produkcji mięsnej, która przynosi ogromne straty środowiskowe).

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej oznacza w praktyce:

  • realizację 17 milenijnych celów rozwojowych zrównoważonego rozwoju ONZ;
  • przejście z modelu liniowego do gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprzez redukcję emisji CO2 oraz adaptację do zmian klimatu;
  • ochronę zasobów naturalnych i bioróżnorodności;
  • zapewnienie strategicznych planów dla wszystkich działań związanych z zieloną gospodarką;
  • zapewnienie finansowania na te cele w budżecie europejskim.

Parlament Europejski coraz częściej przyjmuje rozwiązania na rzecz szybkiej poprawy stanu środowiska. Można tu wymienić m.in. zakaz używania produktów jednorazowych od 2021 r. czy zapisy dotyczące wydłużenia życia przedmiotów, gwarancji ich napraw, a także ograniczenie marnowania żywności.

25% budżetu na przeciwdziałanie zmianom klimatu

W nowej perspektywie finansowej to właśnie na te aspekty przeznaczonych zostanie najwięcej środków. Obecnie opinie Parlamentu Europejskiego na propozycje Komisji Europejskiej ocenia Rada Europy. Zamknięcie prac nastąpi w 2020 r.

Najważniejszą pozycję zajmują w propozycjach tematy ekologii i zrównoważonego rozwoju. Co najmniej 25 proc. budżetu przeznaczone zostanie na projekty związane z klimatem. Priorytety w nowej perspektywie to: badania i innowacje, transport, młodzież, przestrzeń kosmiczna, sektor MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), środowisko, klimat, sąsiedztwo i rozwój.

LIFE: 7,2 mld euro

Pieniądze na działania prośrodowiskowe będą pochodzić m.in. z programu LIFE. W projekcie zaproponowano na ten program 7,2 mld euro. Dodatkowo ma powstać Fundusz sprawiedliwej transformacji energetyki, na który proponuje się teraz 5,4 mld euro. Środki na działania prośrodowiskowe są także w działach „Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa” – np. program Horyzont Europa to aż 135 mld, czy “Spójność” (EFRR, Fundusz spójności, EFS+).

Program LIFE ma być przeznaczony m.in. na pilotaże i testy dotyczące nowych rozwiązań w zakresie: przejścia na czystą, niskowęglową, zamkniętą, wydajną energetycznie gospodarkę, ochrony czystości wody, gleby, powietrza, przeciwdziałania zmianie klimatycznej oraz realizacji 17 celów milenijnych.

Co istotne, w nowym budżecie liczy się konsolidacja projektów i oparcie ich o regionalne dokumenty strategiczne. Konieczne zatem by były one zgodne z kierunkami rozwoju Unii.

Czytaj więcej

Skomentuj